Рівненська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керуючого  справами виконавчого апарату районної ради.

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- освіта повна вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

-  вільне володіння державною мовою;

- володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами;

- знання діловодства.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присвоєння категорії;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

-  копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня  опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Рівненська районна рада, вул. Соборна, 195, місто Рівне, 33001.

Додаткова інформація стосовно основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається юридичним відділом районної ради.

Від громадян, які досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (65 років), заяви для участі у конкурсі не приймаються.

Телефони для довідок: 63-19-29.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 

голови районної ради

     від  19 жовтня 2018 року

     №33 к

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,

 функціональних повноважень керівництва та відділів виконавчого 

апарату районної ради

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин     України (стат­тя 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється      виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної       безпеки і оборони України (стаття 107).   

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 1.17).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції       України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування 

(стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна  і фінансова основи місцевого

самоврядування (статті 16, 60).

6. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами  та організаціями (статті 17, 18).

7. Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування (статті 19, 21, 22, 23).

8. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

9. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43).

10. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

11. Порядок формування рад  (стаття 45).

12. Сесія ради (стаття 46).

13. Постійні комісії ради (стаття 47).

14. Тимчасові контрольні комісії ради (стаття 48).

15. Депутат ради (стаття 49).

16. Голова районної ради (стаття 55).

17. Заступник голови районної ради (стаття 56).

18. Президія районної ради (стаття 57).

19. Виконавчий апарат районної ради (стаття 58).

20. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

21. Конфлікт інтересів (стаття 59.1.).

22. Право комунальної власності (стаття 60).

23. Місцеві бюджети, доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 61, 62, 63, 64).

24. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

25. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам, обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 72, 73).

26. Відповідальність органів місцевого самоврядування (статті 74, 75, 76, 77).

27. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

ІІІ. Питання по перевірці знань Закону України 

«Про  службу в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

    4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого  самоврядування (стаття 6).

    5. Правове регулювання статусу  посадових осіб місцевого самоврядування         (стаття 7).

    6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

    7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

    8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

    9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

   10. Обмеження, пов’язані з  прийняттям на службу в органи місцевого          самоврядування та  проходженням служби (стаття 12). 

 11. Класифікація посад та рангів посадових осіб в  органах місцевого          самоврядування (статті 14, 15).

  12. Кадровий резерв служби в  органах місцевого самоврядування (стаття 16).

  13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

  14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого           самоврядування (стаття 18).

  15. Підстави  припинення  служби в органах місцевого самоврядування           (стаття 20).

  16. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб           місцевого самоврядування (статті 21, 22) .

 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах           місцевого самоврядування (стаття 23).

 18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

 «Про запобігання корупції».

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).

4. Повноваження членів Національного агентства (стаття 7).

5. Повноваження Національного агентства (стаття 11).

6. Права Національного агентства (стаття 12).

7. Антикорупційна політика  (стаття 18).

8. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).

9. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

10. Обмеження доступу до інформації (стаття 31).

11. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (стаття 33).

12. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

13. Контроль та перевірка декларацій (стаття 48).

14. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю (стаття 52).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

16. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

17. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 66).

18. Вилучення незаконно одержаного майна (стаття 69).

19. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (стаття 70).

20. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції (стаття 72).

V. Перелік  питань на перевірку  знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень керівництва та відділів  виконавчого апарату районної ради.

1. Завдання виконавчого апарату районної ради.

2. Повноваження організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

3. Основні права та взаємозв’язки виконавчого апарату районної ради.

4. Обов’язки головного спеціаліста з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району організаційного відділу районної ради.

5. Права головного спеціаліста з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району організаційного відділу районної ради.

6.  Відповідальність головного спеціаліста організаційного відділу  районної ради.

7. Порядок списання майна спільної власності територіальних громад району.

8. Перелік майна, яке підлягає списанню відповідно до Порядку списання майна спільної власності територіальних громад району.

9. Дозвіл на списання з балансу майна, що є спільною  власністю територіальних громад району.

10. Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району.

11. Порядок передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району.

12. Методика проведення інвентаризації об’єктів до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району.

13. Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району.

14. Основні положення Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

15. Про делегування повноважень районної ради Рівненській районній державній адміністрації (рішення районної ради від 08.06.2012 року № 648).

16. Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад району (рішення районної ради від 06 вересня 2013 року № 1208).

17. Завдання, обов’язки та повноваження керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

18. Права керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

19. Положення про виконавчий апарат районної ради.

20. Структура, чисельність та штатний розпис виконавчого апарату районної ради.

21. Посадові інструкції працівників виконавчого апарату районної ради, їх затвердження.

22. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату районної ради.

23. Інструкція з діловодства районної ради (основні положення).

24. Колективний договір.

25. Підбір, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

26. Структура, чисельність та штатний розпис виконавчого апарату районної ради.

27. Положення про постійні комісії районної ради.

28. Положення про президію районної ради.

29. Регламент районної ради сьомого скликання. Основні положення.

30. Тимчасова президія та обрання голови районної ради і його заступника.

31. Порядок скликання черговий сесій районної ради.

32. Робочі органи сесії.

33. Порядок денний сесії.

34. Підготовка проектів рішень постійними комісіями та депутатами районної ради.

35. Прийняття рішень.

36. Порядок відкриття засідання районної ради. 

37. Внесення пропозицій, поправок.

38. Порядок надання слова.

39. Дисципліна та етика пленарних засідань.

40. Депутатські фракції. Права депутатських фракцій та груп.

41. депутатські групи.

 

Голова ради                                                                                          М.Г.Сальчук