П Р О Е К Т

 У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 ( ___________сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від ____ _____________ 20___ року                                               №_____

Про управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ

Рівненського району

 

З метою забезпечення ефективного управління обєктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненського району, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Встановити, що управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району здійснює Рівненська районна рада.

2.  Рівненська районна державна адміністрація здійснює галузеве управління підприємствами, закладами, установами та організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад району.

3.     Затвердити:

– Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району (додається);

– Порядок оцінки ефективності управління підприємствами, закладами, установами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району (додається);

– Методику проведення інвентаризації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Рівненського району (додається).

- Порядок передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району (додається).

- Порядок списання майна спільної власності територіальних громад  Рівненського району (додається).

4. Призначення, погодження призначення та звільнення керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненського району здійснюється відповідно до Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району та чинного законодавства України.

5. Внести зміни до Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, затвердженого рішенням районної ради від 06 вересня 2013 року №1208.

6. Рівненській районній державній адміністрації передати виконавчому апарату районної ради всі необхідні документи, пов’язані з призначенням та звільненням керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  Рівненського району, зі складанням відповідного акту приймання-передачі.

8. Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної ради від 06 вересня 2013 №1236 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненської району».

9. Визнати таким, що втратило чинність рішення Рівненської районної ради від 08 червня 2012 №648 «Про делегування повноважень районної ради Рівненській районній державній адміністрації» в пункті 2. Делегувати районній державній адміністрації повноваження з управління майном , що належить до спільної власності територіальних громад району, без права ліквідації, відчудження, надання в заставу чи інші види забезпечення, а також здійснення операцій уступки, вимоги, переведення боргу.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                       В.П.Стельмах

 

Проект  підготовлений депутатом районної ради                     

 

Плошніцою Т.І.       

 

Співрозробники:

голова депутатської фракції Рівненської

районної організації  Всеукраїнського

об'єднання "Свобода" ПилипакаМ.П.    

 

голова депутатської фракції Рівненської районної партійної організації

політичної партії "Українське обєднання патріотів УКРОП" Смердов А.Л.                                                                    

 

Оприлюднено на веб-сайті  районної ради  02.03.2017

 

                                                                                            Затверджено

Рішення Рівненської районної ради

                                                                                                   від __________  № ______________

 

 

Порядок

передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

 

1.      Цей порядок встановлює єдиний організаційно-правовий механізм:

-          передачі з балансу на баланс об’єктів майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району (далі об’єкти районної комунальної власності);

-          прийняття на баланс майна, яке передано до спільної власності територіальних громад району, обєктів, завершених будівництвом та ново виявлених обєктів.

2.      Передача з балансу на баланс обєк’тів районної комунальної власності територіальних громад району, обє’ктів, завершених будівництвом та ново виявлених об’єктів (далі – передача) здійснюється на підставі рішення районної ради.

2.1.На підставі рішення районної ради здійснюється:

-          передача обєктів з балансу на баланс комунальних закладів, установ або підприємств Рівненської районної ради;

-          прийняття на баланс комунальних закладів, установ або підприємств Рівненської районної ради;

-          передача обєктів з балансу на баланс юридичної особи, яка не є комунальним закладом, установою або підприємством Рівненської районної ради;

-          прийняття на баланс юридичної особи, яка не є комунальним закладом, установою або підприємством Рівненської районної ради майна . яке передано до спільної власності територіальних громад району, обєк’тів, завершених будівництвом, та ново виявлених обє’ктів.

3.      Обєктами передачі є :

-          нерухоме майно (будівлі, споруди, в тому числі незавершені будівництвом, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю на підставі складання в установленому порядку розподільчого балансу);

-          інше окреме індивідуально визначене майно.

4.      Ініціаторами передачі можуть бути:

-          районна державна адміністрація, структурні підрозділи районної державної адміністрації стосовно обє’ктів , які перебувають на балансі підпорядкованих комунальних закладів, установ, підприємств Рівненської районної ради або які перебувають в управлінні райдержадміністрації;

-          комунальні заклади, установи Рівненської районної ради – за погодженням з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації;

-          комунальні підприємства Рівненської районної ради;

-          балансоутримувачі обє’ктів районної комунальної власності – юридичні особи, які не є комунальним закладом, установою, підприємством Рівненської районної ради;

-          інші юридичні особи, які можуть бути балансоутримувачами обє’ктів районної комунальної власності.

5.      Ініціатор передачі разом з пропозиціями передає до районної ради проект рішення районної ради, обґрунтування доцільності передачі, відповідні погодження (для комунальних закладів, установ Рівненської районної ради).

6.      Передача здійснюється комісією, створеною стороною, яка приймає на баланс обєкт районної комунальної власності. До складу комісії повинна бути включена відповідальна особа виконавчого апарату районної ради, відповідальна за питання комунальної власності.

7.      передача здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення районної ради про передачу.

8.      Передача оформляється актом приймання-передачі, який складається у чотирьох примірниках, підписується головою, членами комісії, погоджується начальником структурного підрозділу районної державної адміністрації (для комунальних закладів, установ Рівненської районної ради.

9.      До акту приймання-передачі додаються:

-          виписки із бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість обєктів передачі;

-          інші документи за визначенням комісії.

 

 

 

Attachments:
Download this file (1.Положення,контракт, статут (1).doc)додаток1[ ]186 kB
Download this file (2.Порядок оцінки.doc)додаток2[ ]136 kB
Download this file (3.Методика iнвентаризацii.doc)додаток3[ ]77 kB