П Р О Е К Т

У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

( __________ сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ _______________ 20___ року                                       №_____

    

Про повернення делегованих повноважень

Рівненській районній раді в частині

призначення керівників закладів дошкільної,

загальної середньої та позашкільної освіти

 

Відповідно до статей 62, 66 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 23 Закону України «Про позашкільну освіту», керуючись статтями 26, 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.                Повернути делеговані повноваження Рівненській районній раді в частині призначення керівників закладів дошкільної, загальної  середньої та позашкільної освіти.

2.                Рівненській районній раді розробити положення про конкурс на посаду керівників комунальних закладів дошкільної, загальної  середньої та позашкільної освіти.

3.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

Голова ради                                                                                   В.П.Стельмах

 

 

 

Проект підготовлено депутатом Рівненської районної ради                  Пилипакою М.П.

Опрелюднено на сайті районної ради 14.02.2018