У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 ( ______________сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від ____ _____________ 20___ року                                         №_____

 

Про обрання заступника 

голови Рівненської районної ради

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43, статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

1.                Обрати _____________________________________­_____________­­_, депутата   від   _______________________________________________________,

заступником голови Рівненської районної ради сьомого скликання.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М.Г.Сальчук

 

 

 

 

Проект підготовлений  депутами районної ради:

Пилипака М.П.

Вітковець Л.А.

Михалюк Б.П.                                                                                                                  

Оприлюднено на веб-сайті районної ради 13.06.2018