У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(___________ сесія)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

від ____ __________ 20___ року                                                             №______

 

 

Про надання згоди комунальному

підприємству «Управління майновим комплексом»

Рівненської районної ради

на отримання кредиту  

в Публічному акціонерному товаристві

Акціонерний банк «Укргазбанк»

 

 

 

Враховуючи клопотання Рівненської районної державної адміністрації                      від 18 червня 2018 року  № 2107/01-56/18, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Управління майновим комплексом»  Рівненської районної ради  на отримання кредиту в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК»  під заставу майна на таких умовах:

1.1. Мета залучення кредиту – придбання твердопаливних котлів в кількості - 3 шт., технологічного обладнання для реконструкції котельні за адресою: м.Рівне, вул. Соборна,195 та влаштування нової котельні за адресою: м.Рівне, вул. П.Могили,22-Б);

1.2. Обсяг кредиту –  1 300 000,00 грн. (Один мільйон триста тисяч грн. 00 коп.);

1.3. Сплата відсотків за користування строковим кредитом в розмірі не більше 19% річних;

1.4.Одноразова комісія за надання кредиту – до 1% від суми кредиту;

1.5. Термін кредиту – до 5 (П’ять) років;

         2. Для забезпечення зобов’язань за кредитом у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «Укргазбанк» дозволити комунальному підприємству Управління  майновим комплексом» передати в заставу майно, а саме:

Ø ½ частини  четвертого поверху будівлі загальною площею 512,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська,10.

3. Доручити виконуючому обов’язки директора                                      КП «Управління  майновим комплексом» підписати відповідні угоди та інші необхідні правочини та документи, пов’язані з отриманням кредиту з правом визначення інших умов договору  на власний розсуд.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків  (Миронюк В.М.),  з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури (Супрунюк Ю.П.) та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень (Грубий І.В.).

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М.Гальчук

 

 

Проект  підготовлений комунальним підприємством «Управління  майновим комплексом» Рівненської районної ради

 

 

В.о. директора підприємства                                                        В.Лукянчук