У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

   ( ____________ сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ _______________ 20___ року                                                  №______

 

Про проведення незалежної експертної

оцінки та взяття на баланс Дядьковицької

районної лікарні №2 об’єктів житлово -

комунального господарства, що є спільною

власністю територіальних громад сіл, селищ

Рівненського району

 

Враховуючи результати проведеної позапланової інвентаризації основних засобів від 11.05.2018 в Дядьковицькій районній лікарні №2, керуючись Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району, затвердженим рішенням  Рівненської районної ради №1236 від 06.09.2013., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Доручити Дядьковицькій районній лікарні №2 провести незалежну експертну оцінку нововиявлених об'єктів житлово-комунального господарства: водонапірна башта; артезіанська свердловина; зовнішня теплопостачаюча мережа; зовнішня водопостачаюча мережа; каналізаційно-насосна станція; пожежні гідранти в кількості 3 штук, та за результатами експертної оцінки взяти на баланс вище перелічені об’єкти.

2. Дядьковицькій районній лікарні №2 про хід виконання цього рішення проінформувати Рівненську районну раду.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Заступник голови ради                                                      М.Г.Сальчук

Проект підготовлений відділом охорони здоров’я райдержадміністрації

Начальник відділу                                                                                                  О.О.Стребчук

Оприлюднено на веб-сайті районної ради  04.07.2018