У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

   ( ____________ сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ _______________ 2018  року                                                  №______

 

Про проведення незалежної експертної 

оцінки та взяття на баланс Дядьковицької 

районної лікарні № 2 нововиявлених об’єктів,

що є спільною власністю територіальних громад

сіл, селищ Рівненського району

 

Враховуючи результати проведеної позапланової інвентаризації основних засобів від 11 травня 2018 року в Дядьковицькій районній лікарні № 2, керуючись Порядком передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району,   затвердженим  рішенням  районної ради від 06 вересня 2013 року № 1236, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

 

1. Доручити Дядьковицькій районній лікарні № 2 провести незалежну експертну оцінку нововиявлених об'єктів: водонапірна башта, артезіанська свердловина, зовнішня теплопостачаюча мережа, зовнішня водопостачаюча мережа, каналізаційно-насосна станція, пожежні гідранти в кількості 3 штук. За результатами експертної оцінки взяти їх на баланс.

2. Дядьковицькій районній лікарні № 2 про виконання даного рішення проінформувати Рівненську районну раду.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Заступник голови ради                                                           М.Г.Сальчук

 

Проект підготовлений відділом охорони здоров’я райдержадміністрації

Начальник відділу                                                                                                  О.О.Стребчук

Оприлюднено на веб-сайті районної ради  04.07.2018 року