ПРОЕКТ
                 

У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(_____________ сесія)


Р І Ш Е Н Н Я

від ____ _________________ 20___ року                                                №_____

Про хід виконання рішення районної ради
від 28вересня 2016 року №222 “Про районну
Програму “Дитяче харчування на 2016-2019 роки”


Заслухавши інформацію начальника відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації про хід виконання рішення районної ради
від 28вересня 2016 року №222 “Про районну Програму “Дитяче харчування на 2016-2019 роки” керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада:
в и р і ш и л а:
1.  Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 28 вересня
2016 року №222 “Про районну Програму “Дитяче харчування на 2016-2019 роки про взяти до відома. (додається)
2.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Заступник голови ради                                                                      М. Г.Сальчук

Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації
В .о. начальника відділу                                                                               В.С.Федорась

Оприлюднено на веб-сайті районної ради  10 липня 2018 року.