У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(тридцять друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 грудня  2019  року                                                                      №988

 

Про план підготовки проектів

регуляторних актів на 2020 рік

 

Відповідно до статей 7, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території району, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (додається).

2. Звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради у 2019 році взяти до відома (додається).

 3. Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 838 «Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.

4.  Опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік у засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний термін.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної   політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                          М.Г.Сальчук

 

 

 

 

                                                                       

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення районної ради

                                                                            від 17 грудня  2019 року

                                                                            № 988

 

 

П Л А Н

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

 

з/п

Назва

проекту регуляторного акту

Мета прийняття

Термін

підготовки

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту регуляторного акту

1.

 

Про затвердження переліку платних послуг, що надаються Трудовим архівом Рівненського району та цін на них

Приведення відповідно до вимог чинного законодавства України

2020 рік

Трудовий архів Рівненського району

2.

Положення про оренду майна, що належить до спільної власності  територіальних громад району

Забезпечення вирішення питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району

2020 рік

Районна державна адміністрація

 

 

 

 

Голова ради                                                                                           М.Г.Сальчук

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

голови районної ради про здійснення державної регуляторної

політики виконавчим апаратом районної ради у 2019 році

 

 

Реалізація державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної  ради у 2019 році здійснювалася відповідно до завдань, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламенту Рівненської районної ради сьомого скликання.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради щорічно звітує про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності, робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- ведення переліку чинних регуляторних актів районної ради;

- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та документів;

- проведення відстеження результативності регуляторних актів.

Організація виконання повноважень районної ради у здійсненні державної регуляторної політики покладена на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури.  

З метою реалізації основного принципу державної регуляторної політики, прозорості дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності та врахування громадської думки, на офіційному веб-сайті Рівненської районної ради функціонує розділ «Регуляторна політика», на якому оприлюднюється та оновлюється інформація щодо переліку чинних регуляторних актів, планів з підготовки проектів регуляторних актів, проектів регуляторних актів тощо.

         З метою реалізації принципів доцільності, ефективності, передбачуваності регуляторної діяльності, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням районної  ради 20 грудня 2018 року № 838 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

         Затверджений План був оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Рівненської районної ради та опубліковані в міськрайонній газеті «Слово і час» у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.

      На даний час в районі прийняті та діють 2 регуляторні акти:

         1. Рішення районної ради від 13 березня 2009 року № 708 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються Трудових архівом Рівненського району на цін на них».

         2. Рішення районної ради від 06 вересня 2013 № 1208 «Про Положення про оренду майна, яке належить до  спільної власності територіальних громад Рівненського району».

         З метою забезпечення кваліфікованої оцінки, районна  рада делегувала повноваження щодо забезпечення виконання заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів головним розробникам документів. У разі потреби в прийнятті регуляторних актів, які не увійшли до річного плану підготовки проектів регуляторних актів районної ради, забезпечується внесення змін до нього.

У 2019 році головними розробниками не подавались на розгляд районної ради проекти рішень відповідно до затвердженого плану, а також зміни до нього.

У цілому, протягом 2019 року, стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Рівненській районній  раді визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів господарювання.

 

 

 

Голова ради                                                                                        М.Г. Сальчук