Про підготовку фахівців зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

 Основними видами професійної діяльності фахівців кваліфікації  «Магістр з публічного управління та адміністрування» є:

 c діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування районів, міст, районів у містах;

 c діяльність органів місцевого самоврядування сіл та селищ;

 c виконання державного бюджету, управління державними фондами і державним боргом, збирання податків та грошових коштів, контроль за їх витрачанням;

 c управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузі охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, відпочинку, охорони навколишнього природного середовища, будівництва житла, надання соціальних послуг;

 c управління та діяльність статистичних і соціологічних служб на різних рівнях державного управління;

 c державне управління та регулювання у різних галузях економіки;

 c управління кадровими службами, розроблення і реалізація кадрової політики;

 c діяльність служб загального призначення, пов’язаних із виконанням конкретних функцій у сфері управління (утримання та збереження урядових документів, діяльність центральних державних архівних установ тощо).

     Навчальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» забезпечують доктори наук та кандидати наук, професори і доценти. Випусковою кафедрою за даною спеціальністю є кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

     Абітурієнти здають вступні екзамени з фахових дисциплін та іноземної мови. Екзамени проходять у тестовій формі в приміщенні університету відповідно до визначеного графіку.

  На державну форму навчання можуть претендувати абітурієнти які успішно здали ЄВІ (з іноз мови) до 30 червня 2021 року.

 Всі інші абітурієнти при успішній здачі іспитів можуть претендувати на контрактну форму навчання.

    Прийом документів здійснює приймальна комісія у період з : 1 етап - 14 липня по  23 липня 2021 року: 2 етап  - 03 серпня по 12 серпня.

НТАКТИ

  Вул. Олекси Новака, 75,  м. Рівне, 33002.

 Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,  ауд. 238; e-mail:  kaf-dudid@nuwm.edu.ua l.kh.tyhonchuk@nuwm.edu.ua

  Контактна особа: Тихончук Леся Хотіївна

 тел. моб. 067-783-29-04

  Приймальна комісія НУВГП

 Вул. Карнаухова, 53 а, м. Рівне,

 навчальний корпус №7 НУВГП,

 http://nuwm.edu.ua, e-mail: rc@nuwm.edu.ua

    Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

    Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

 «МАГІСТР»

   зі спеціальності 281

 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

  Освітні програми:

  «Державна служба»

  «Місцеве самоврядування»

  з одержанням кваліфікації

 «МАГІСТР  ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

  РІВНЕ – 2021

  Для навчання в магістратурі за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання приймаються особи, які мають повну вищу освіту  за будь-якою професійною спеціальністю, незалежно від місця роботи, стажу чи навчання.

 Для зручності осіб, що зайняті виробничо-господарською діяльністю, можливий індивідуальний графік навчання.

 Студентам під час навчання надається комплект електронних матеріалів (навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, доступні засоби діагностики знань). Допускається застосування форм електронного документообігу: елементи дистанційного отримання та здачі завдань, он-лайн консультації тощо.

 Згідно Постанови КМУ №789 від 29 липня 2009 року «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" з останніми змінами та доповненнями згідно Постанови КМУ від 27.09.2016 № 674, на навчання за державним замовленням (заочної форми) приймаються особи, які:

1. Мають вищу освіту (бакалавр, спеціаліст чи магістр).

 2. Стаж роботи в органах державної влади і місцевого самоврядування не менше 1 року.

 3. Працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи органів місцевого самоврядування, посади яких належать до 5-7 категорії).

 

 

Денна

форма

 

Заочна

 форма

 

 

Вартість навчання

42700 грн

32200 грн (споріднені) 34500 грн(неспоріднена

Термін

навчання

16 міс.

16 міс.

 

 Р  Для покращання ефективності навчального процесу, проходження практик студентами, а також підвищення професійних компетентностей викладацького складу, кафедрою налагоджена тісна співпраця із такими державними установами України та Рівненської області:

 1.    Міністерством освіти і науки України.

 2.    Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях.

 3.    Державним агентством водних ресурсів України.

 4.    Управлінням Головдержслужби в  Рівненській області.

 5.    Рівненською обласною державною адміністрацією, районними держадміністраціями.

 6.    Рівненською обласною радою.

 7.    Районними, міськими, селищними, сільськими радами Рівненської області та їхніми виконавчими комітетами.

 8.    Установами та підприємствами різних форм власності Рівненської, Волинської, Житомирської областей та ін.

Г\Випускники магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» мають змогу працювати на таких посадах:

 І. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.

 ІІ. Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок.

 ІІІ. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності,  управління.

 IV. Професіонали державної служби:

 c державний соціальний інспектор;

 c помічник-консультант народного депутата України;

 c радник (органи державної влади);

 c спеціаліст державної служби;

 c спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.

 V. Секретарі адміністративних органів:

 c керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;

 c консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);

 c секретар виконкому.