Працівникам відділу «Рівненське бюро правової допомоги» Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги вдалося в судовому порядку захистити права літнього батька – особи з інвалідністю та стягнути аліменти в часті від доходу працездатної дочки на його утримання.

Обов’язок повнолітніх дітей піклуватись про своїх непрацездатних батьків встановлено статтею 51 Конституції України.

Це положення конкретизоване в статті 202 Сімейному кодексі України, згідно якої повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги.

Обов’язок утримувати батьків включає:

сплату аліментів;

участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю;

Обов’язок утримувати батьків може бути покладено лише на повнолітніх дочку, сина.

Важливо, якщо мати батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав не виникає.

Право на утримання виникає за умови, якщо батьки:

є непрацездатними;

потребують матеріальної допомоги (тобто батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсії чи її низького розміру).

Непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого пенсійного віку, або особи з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону.

Відповідно до ч. 3 статті 172 Сімейного кодексу України, якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування.

Згідно п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір», який набрав чинності 1 листопада 2011 року позивачі, які подають позови про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору.

Варто пам’ятати, що обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги не є абсолютним.

Так, якщо судом буде встановлено, що мати, батько що заявляють вимоги про надання їм утримання, ухилялися від виконання батьківських обов’язків, дочка, син можуть бути звільнені від обов’язку надавати їм утримання та обов’язку брати участь у додаткових витратах. Іноді в таких випадках призначають короткострокові аліменти на три роки.