Виборчі права громадян належать до найважливіших прав і свобод, гарантованих державою. Виборче право поділяється на активне – право обирати, та пасивне – право бути обраним.

Ці права громадян закріплені статтею 38 Конституції України, в якій сказано, що громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, у Всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 55 Конституції України говорить, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Виборчий процес розпочався 31 грудня 2018 року. Днем голосування є  – 31березня 2019 року.

Якщо, особа вважає, що порушені її виборчі права, вона має право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.

До таких суб’єктів відносяться:

Виборчі комісії, їх члени

Кандидати на пост Президента України

Довірені особи кандидатів

Партії-суб’єкти виборчого процесу

Скарга на дії кандидата на пост Президента України, партії-суб’єкта виборчого процесу, довіреної особи – до Центральної виборчої комісії.

Скарга щодо дільничної комісії, її члена – до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну ДВК, або до суду.

Скарга на окружну виборчу комісію, її члена – до Центральної виборчої комісії або до суду.

Скарга на порушення в день голосування – до відповідної дільничної виборчої комісії.

Строки подання скарги:

Порушення мало місце до дня голосування – протягом п’яти днів, але не пізніше 22 години дня, що передує дню виборів;

Порушення мало місце під час голосування – не пізніше закінчення голосування;

Порушення у день голосування, під час підрахунку голосів – протягом двох днів;

 

Довідково.

Допомогу у підготовці скарги можна отримати у фахівців системи безоплатної правової допомоги. З цією метою місцеві центри з надання БВПД будуть працювати у день виборів.