У ході підготовки до двадцять восьмої  сесії районної ради відбулася низка  засідань постійних комісій.

Зокрема, 05 червня під головуванням депутата  Оксани Левчук та за участі голови районної ради Миколи Сальчука  відбулося  засідання постійної комісія районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики. 

 07 червня  у малій залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання постійної комісії з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури, розвитку туризму під головуванням Сергія Швидуна та за участі голови районної ради Миколи Сальчука.

 

Потому, пройшло засідання постійної комісії з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів під головуванням Миколи Пилипаки.

 

 З усіх питань розглянутих на комісіях були зроблені відповідні висновки та надані рекомендації. Погоджені проекти рішень будуть розглянуті на черговому пленарному засіданні районної ради.

Довідково:

ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

Постійні комісії:

За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій;

Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.

Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для  обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.