Форма для подання інформаційного запиту в письмовому виді

 

Розпорядник інформації

 

Кому

Рівненська районна рада (м. Рівне, вул. Соборна, 195)

Голові районної ради

 

Найменування організації, прізвище, імя, по батькові представника організації – для юридичних осіб та обєднань громадян, що не мають статусу юридичної особи

 

 

Прізвище, імя, по батькові запитувача – для фізичних осіб

 

 

Запит на інформацію

Прошу, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого Ви б хотіли отримати доступ)

 

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк:

На поштову адресу

Поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Усно

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано (реєструється відповідальним структурним підрозділом)