У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

Від 04 листопада 20­­­14 року                                       №46

Про організацію особистого

прийому громадян у районній раді

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”, на виконання пункту 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, у зв’язку із прийняттям рішень районної ради від 28 лютого 2014 року № 1371 “Про обрання голови Рівненської районної ради”, від 04 квітня 2014 року № 1478 “Про обрання заступника голови Рівненської районної ради”:

1. Затвердити графік та порядок організації і проведення особистого прийому громадян керівництвом районної ради згідно з додатками 1 та 2.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам посилити контроль та забезпечити належне виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, надати роз’яснення щодо повноважень органів місцевого самоврядування стосовно вирішення порушених у зверненнях громадян питань.

3. Виконавчому апарату районної ради організувати особистий прийом громадян керівництвом районної ради, розгляд їх звернень відповідно до Положення про виконавчий апарат районної ради та чинного законодавства України.

4. Розпорядження голови районної ради від 08 грудня 2010 року № 42 “Про організацію особистого прийому громадян в районній раді” визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами районної ради Фурманець О.Є.Голова ради                                        В.О. Пилипчук

 

 

Додаток 1 до розпорядження

голови районної ради

від 04  листопада 2014 року № 46

Г Р А Ф І К

прийому громадян керівництвом Рівненської районної ради

Голова районної ради

Пилипчук Володимир Олександрович

Перший і третій понеділок місяця

з 09.00 до 13.00 год. каб. № 64

Заступник голови районної ради

Стельмах Віталій Петрович

Другий і четвертий вівторок місяця

з 09.00 до 13.00 год. каб. № 63

Керуюча справами районної ради

Фурманець Оксана Євгеніївна

Перший і останній четвер місяця

з 09.00 до 13.00 год. каб. № 60

Керуюча справами ради                          О.Є. Фурманець

 

Додаток 2 до розпорядження

голови районної ради

від 04  листопада 2014 року № 46

П О Р Я Д О К

організації і проведення особистого прийому громадян

керівництвом Рівненської районної ради

1. Розгляд звернень громадян у районній раді здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

2. Прийом громадян у районній раді здійснюється головою районної ради, заступником, керуючою справами ради згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови районної ради.

3. Запис, організація прийому громадян та його правове забезпечення здійснюється в приймальні голови районної ради.

4. Контроль за виконанням доручень, що були дані під час прийому громадян, здійснюється заступником голови ради, керуючою справами ради спільно з начальником відділу з питань контролю та діловодства, головним спеціалістом з питань роботи із зверненнями громадян, діловодства виконавчого апарату районної ради. Про результати їх виконання у встановлені терміни доповідається голові районної ради.

5. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять до районної ради, проводиться щоденно головою районної ради, заступником голови ради, керуючою справами, відповідальними працівниками виконавчого апарату районної ради.

Головний спеціаліст з питань роботи із зверненнями громадян, діловодства

районної ради надсилає у терміни, встановлені законодавством, письмові звернення громадян керівникам районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, сільським, селищним головам, головам постійних комісій районної ради відповідно до їх компетенції для розгляду, внесення пропозицій і вжиття відповідних заходів.

6. Прийом і реєстрація листів, а також контроль за термінами проходження звернень в районній раді здійснюється головним спеціалістом з питань роботи із зверненнями громадян, діловодства виконавчого апарату районної ради.

7. Головний спеціаліст з питань роботи із зверненнями громадян, діловодства районної ради здійснює комплексне вивчення письмових звернень громадян, що надійшли до районної ради, готує пропозиції щодо усунення порушень і недоліків.

Головний спеціаліст з питань роботи із зверненнями громадян, діловодства районної ради інформує керівництво районної ради про результати аналізу звернень громадян щорічно.

Керуюча справами ради                                О.Є. Фурманець