ПІП

Посада

1.

 Сальчук Микола Георгійович

голова районної ради

   

2.

Миронюк Віталій Мілетійович

голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків

3.

Бас Петро Степанович

депутат районної ради

4.

Пилипака Микола Петрович

голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів

5.

Сайко Сергій Леонтійович

голова депутатської фракції Рівненської районної   організації Радикальної Партії Олега Ляшка

6.

Швидун Сергій Віталійович

голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї  та молоді, культури та розвитку туризму

7.

Супрунюк Юрій Павлович

голова постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури

8.

 

9.

Щербяк Юлія Василівна

 

Ваколюк Віталій Вікторович

голова постійної комісії районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики,

голова депутатської фракції Рівненської районної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»

10.

Жук Павло Володимирович

голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей

11.

Смердов Андрій Леонідович

голова депутатської фракції Рівненської районної партійної організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП»

12.

Никитюк Михайло Васильович

голова депутатської фракції Рівненської районної місцевої парторганізації політичної партії

Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість»

13.

Єзерський Петро Борисович

 

голова депутатської фракції Рівненської районної партійної організації Аграрної партії України

14.

Денькович Богдан Миколайович

голова депутатської фракції Рівненської районної партійної організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

15.

Ізотов Тамара Іванівна

голова депутатської фракції Рівненської районної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»

16.

Михалюк Богдан Пилипович

голова депутатської фракції Рівненської районної оганізації Всеукраїнського об'єднання «Свобода»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про президію Рівненської районної ради сьомого скликання

I. Загальні засади

 

 

 

1.      Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.

 

2.        Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій та груп (по одному уповноваженому представнику від кожної депутатської фракції та групи).

 

3.     Керівники депутатських фракцій включаються до складу президії після оголошення на пленарному засіданні сесії районної ради інформації про утворення відповідної фракції, а керівники депутатських груп – після реєстрації подання про створення групи у виконавчому апараті районної ради.

 

4.      Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.

 

5.      У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

 

II. Організація роботи президії

1.      Засідання президії скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь більшість від загального складу президії.

 

У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь секретар комісії.

 

Від депутатських фракцій, груп у разі відсутності з поважних причин керівника, у засіданні президії беруть участь уповноважені представники.

 

2.       У засіданнях президії можуть брати участь за запрошенням голови ради інші депутати районної ради, голова, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань, відповідальні працівники виконавчого апарату районної ради, сільські, селищні голови.

 

3.     Президія районної  ради здійснює такі основні повноваження:

 

-     погодження  пропозицій  щодо  скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

 

-       вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

 

-       координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;

 

-   попередній розгляд питань щодо організації виборів, місцевих референдумів і відкликання виборцями депутатів районної  ради;

 

-   підготовка пропозицій щодо кандидатур на посаду заступника голови ради, голів постійних комісій, тимчасових контрольних комісій,  інших осіб, яких обирає або затверджує рада;

 

-       розгляд і погодження питань щодо прийняття головою ради рішень  у випадках допущення порушень норм Регламенту  районної ради.

 

4.     Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер.

 

5.     Рішення президії приймаються більшістю від загального складу.