У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

(тридцять четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від  03 жовтня 2014 року                             № 1553

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

яка передається в оренду Рівненській міській

громадській організації-спортивному клубу «Торпедо»

на території Кустинської сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка передається в оренду Рівненській міській громадській організації-спортивному клубу «Торпедо» для обслуговування бази відпочинку, що розташована на території Кустинської сільської ради та керуючись статтею  23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням з постійною комісією районної ради з питань земельних відносин та соціального розвитку села, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3902 га, яка передається в оренду Рівненській міській громадській організації-спортивному клубу «Торпедо» для обслуговування бази відпочинку, що розташована на території Кустинської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3902 га становить 184 618 (сто вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімнадцять) гривень.

2. Рівненській районній державній адміністрації у місячний термін розглянути технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та внести пропозиції Рівненській обласній державній адміністрації щодо  розміру орендної плати.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та соціального розвитку села (Жильчук М.М.).

Голова ради                                                     В.О.Пилипчук