У К Р А Ї Н А

 

 

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьме скликання

 

(друга сесія)

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 22 грудня 2020  року                                                                  № 77

 

 

 

Про план підготовки проектів

 

регуляторних актів на 2021 рік

 

 

 

Відповідно до статей 7, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території району, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік (додається).

 

2. Звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради у 2020 році взяти до відома (додається).

 

 3. Рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 988 «Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік» вважати таким, що втратило чинність.

 

4.  Опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік у засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний термін.

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

 

 

 

 

Голова  ради                                                                                        В.О.Тимощук