У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьме скликання

 

(позачергова шоста сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 19 лютого 2021 року                                                 № 149

 

 

 

Про внесення змін  до рішення

 

від 22.12.2020 № 59 «Про передачу майна

 

із спільної власності територіальних громад

 

Рівненського району у комунальну власність

 

Острозької міської ради»

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

Внести зміни до додатку 3 «Необоротні активи» рішення  районної ради від 22.12.2020 № 59 «Про передачу майна із спільної власності територіальних громад Рівненського району у комунальну власність Острозької міської ради», а саме:

 

1. Виключити з додатку 3 «Необоротні активи» обєкти з інвентарними номерами від 1130172,1130173,1130174,1130175,1130176,1130177, 1130178, 1130179 та затвердити його у наступній редакції, що додається.

 

          2. Внести зміни у додатки до рішення від 22.12.2020 №59 «Про передачу майна із спільної власності територіальних громад Рівненського району у комунальну власність Острозької міської ради» та доповнити їх Додатком 4 «Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання».

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури.

 

  

 

 

 

Голова ради                                                                          В.О.Тимощук