У К Р А Ї Н А

 

 

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Восьме скликання

 

­­­­­­­(позачергова шоста сесія)

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 лютого 2021 року                                                        № 174

 

Про програму здійснення компенсаційних

 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій

 

громадян, які перевозяться автомобільним

 

транспортом загального користування та послуги

 

зв’язку  у Рівненському районі на 2021 рік

 

 

 

 

 

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Законів України «Про  автомобільний транспорт», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою здійснення  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування на території району та здійснення  компенсаційних виплат із послуг зв’язку окремих категорій громадян на  2021 рік, враховуючи клопотання районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

 

 

 

в и р і ш и л а :

 

         1.    Затвердити,  схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від  17 лютого 2021 року № 70, програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування та послуги зв’язку у Рівненському районі на 2021 рік, що додається.

 

 

         2.  Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.

 

         3.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету передбачати необхідні кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

         4.  Міським, селищним, сільським радам  при формуванні місцевого бюджету передбачати необхідні кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                       В.О.Тимощук

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови                                          Рішення Рівненської

 

Рівненської райдержадміністрації                             районної ради                                                                    

 

17 лютого  2021 року                                              від 19 лютого 2021 року

 

№ 70                                                                          № 174

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним  транспортом загального користування та послуги зв’язку

 

у Рівненському районі на 2021 рік

 

                             

 

1.     Загальна характеристика програми

 

         Районна Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним  транспортом загального користування та послуги зв’язку у Рівненському районі на 2021 рік направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян та відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку у Рівненському районі.

 

         Програма розроблена відповідно до Законів України «Про  автомобільний транспорт», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою здійснення  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування та користуються послугами зв’язку на території району, визначених законами України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальний захист дітей війни»,  постановами Кабінету  Міністрів України від 17 травня 1993 року   № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та  від 16 серпня 1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354».

 

         Стаття 91 Бюджетного кодексу України «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення, відповідно реалізація заходів Програми може проводитися за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

2. Мета і основні завдання програми

 

         Цей порядок визначає механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування та надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян у Рівненському районі .

 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним  транспортом загального користування та послуги зв’язку у Рівненському за рахунок коштів державного бюджету та бюджетів міських, сільських, селищних рад.

 

3. Ресурсне забезпечення Програми

 

         При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян із покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Разом з цим в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені.       Для врегулювання ситуації через відсутність фінансового ресурсу фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів міських, сільських, селищних рад в межах видатків, затверджених на 2021 рік а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

         Головним розпорядником коштів з фінансування Програми визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації (далі Управління).

 

         Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку до Програми.

 

4. Механізм реалізації програми

 

Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті загального користування та послуги зв’язку визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел.

 

1. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Рівненського району автомобільним транспортом загального користування, укладених між райдержадміністрацією, перевізниками і управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації. Управління є головним розпорядником коштів, призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.  

 

Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування, а саме:

 

- особам з інвалідністю внаслідок війни;

 

- учасникам бойових дій;

 

- пенсіонерам за віком;

 

- особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

 

- особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

 

- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

 

- реабілітованим громадянам, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;

 

- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори);

 

- дітям з багатодітних сімей.

 

Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення автомобільним транспортом загального користування подаються перевізниками до 5 числа місяця наступного за звітним до Управління за встановленою формою.

 

Управління на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників в межах бюджетних асигнувань.

 

Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету та за достовірність поданих розрахунків.

 

2. Відповідно до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку здійснюється на підставі укладених договорів з організаціями надавачами послуг та поданих ними щомісячних звітів (списків осіб) щодо сум послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

 

Надавач послуг до 5 числа місяця, що настає за звітнім, надає до управління соціального захисту населення райдержадміністрації розрахунки вартості пільг, наданих у звітному періоді та підписує з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації акт звіряння  розрахунків.

 

Право на пільги з послуг зв’язку мають громадяни пільгових категорій відповідно до законодавства України:

 

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

 

- учасники бойових дій;

 

- пенсіонери за віком;

 

- особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

 

- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

 

- реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;

 

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори);

 

- діти з багатодітних сімей.

 

5. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів міських, селищних, сільських рад та бюджету міста Рівне, а також інших джерел, не  заборонених чинним законодавством .

 

         Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку до Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                               О.В.Карпяк