УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

(десята сесія)

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 30 вересня 2021 року                                                            №360

 

Про підтримку звернення Української асоціації районних та обласних рад до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо необхідних кроків для успішного впровадження реформи децентралізації

 

         Відповідно до статей 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

    1.  Підтримати звернення Української асоціації районних та обласних рад до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо необхідних кроків для успішного впровадження реформи децентралізації (текст звернення додається).

 2.  Виконавчому апарату Рівненської районної ради забезпечити направлення цього рішення до Президента України, Голови Верховної Ради України   Прем’єр-міністра України.

 Голова ради                                                                                   В.О.Тимощук

 

Звернення

Української асоціації районних та обласних рад до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо необхідних кроків для успішного впровадження реформи децентралізації

Реформа децентралізації, що стартувала в Україні 1 квітня 2014 року зі схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, стала довгоочікуваним кроком на шляху до демократичних стандартів розвитку держави.

Україна мала отримати спроможні місцеві представництва, що стали б відображенням та інструментом реалізації потреб та інтересів жителів.

Головна ідея реформи полягала у передачі основних важелів управління та ресурсів від державних адміністрацій та територіальних органів державної влади місцевому самоврядуванню.

Децентралізація мала здійснюватися за принципом субсидіарності. Тобто повноваження та ресурси передаються на той рівень місцевого самоврядування де вони здійснюватимуться найефективніше.

Для реалізації реформи, необхідно було б виконувати положення вищезгаданої Концепції: внести зміни до Конституції та ухвалити необхідні нормативно-правові акти.

Результат таких змін мав увінчатися наближенням якісних та доступних послуг для людей.

 Втім, сьогодні результат зовсім інший. У 2020 році були ухвалені закони 907-IX та 1009-IX, що майже повністю обмежили діяльність районних рад, тим самим створивши дисбаланс публічної влади. І тепер припиняють свою роботу заклади, які утримувались з районного бюджету: спортивні школи, школи мистецтв, соціальні заклади, будинки учнівської творчості, бібліотеки і т.д. Така ситуація прослідковується переважно у сільській місцевості.

 Припиняються, оскільки на вимогу законодавства передані неспроможним громадам, які просто фізично не можуть їх утримувати та управляти. І навіть якщо громада спроможна, вона не завжди буде зацікавлена задовольняти спільні інтереси двох чи більше громад, і це природньо.

 За таких обставин неможливо забезпечити гарантовану Конституцією України доступність для всіх громадян до послуг та гідних умов життя.

 На наше глибоке переконання, створення умов для повноцінного та ефективного функціонування конституційного органу місцевого самоврядування – районних рад за відповідного ресурсного забезпечення допоможе усунути таку проблему та створить кращі умови для розвитку, у першу чергу, сільських та селищних громад та громад, які об’єктивно не здатні надавати весь комплекс самоврядних послуг.

Ми вважаємо великою помилкою ухвалення Закону 1009-IX в частині, що стосується районних рад. Норми цього Документу практично позбавили районні ради ресурсів для виконання повноважень, визначених ст. 143 Конституції України та законами України. При цьому були проігноровані висновок Головного науково-експертного управління та зауваження головного юридичного управління Верховної Ради України.

Ця помилка сталась внаслідок того, що з самого початку реформи не було зроблено повного переліку самоврядних послуг та відповідного розподілу їх по всіх рівнях, на що вка  зували наші польські партнери. Також великою хибою стало цілковите ігнорування урядової Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 На необхідності дотримуватись положень Хартії місцевого самоврядування йдеться в заяві послів G7, в якій зазначено, що «зміни мають включати в себе визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування, що передбачають управління значною часткою справ громади та чітке розмежування повноважень і відповідальності між різними рівнями». Також в заяві йдеться про «оснащення органів самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для гарантування його повноважень» як і про «забезпечення органів самоврядування належними фінансами на постійній основі». Саме тому ми наполягаємо на внесенні змін до Бюджетного кодексу для фінансування районних рад на постійній основі відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України. Ми вдячні за зусилля для виправлення критичної ситуації з фінансуванням районних рад, що склалася внаслідок непродуманих дій окремих посадових осіб Верховної Ради України та координуючого реформу Міністерства. Втім, одноразові субвенції не вирішують питання, районним радам необхідно надати постійну фінансову основу для виконання своїх повноважень.

На старті впровадження децентралізації, наші партнери з Польщі, яка провела за загальним визнанням одну з найуспішніших реформ, попереджали про необхідність правильно сформувати структуру органів самоврядування. Зокрема один з авторів реформи Єжи Регульський зазначав: «Країни, які мають таку площу як Польща, не кажучи вже про такі площі, як в України, мають всі три рівні самоврядування. Немає держави з такою територією, яка була б обмежена двома рівнями».

Ми переконані, що зміни до Конституції України допоможуть внормувати та зробити більш раціональною роботу представницької влади на місцях, усунуть викладені у цьому тексті проблеми та будуть схвалені міжнародними партнерами.

Позиція нашої Асоціації незмінна щодо головних положень Законопроєкту «Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади»:

1. Трирівнева система місцевого самоврядування: громада-район-область.

2. На кожному рівні місцевого самоврядування утворюються виконавчі органи.

3. Очільник виконавчого органу – голова ради.

4. Органи місцевого самоврядування обираються на п’ять років.

5. Виписані головні повноваження кожного рівня органів місцевого самоврядування.

 6. Нагляд за діяльністю здійснюють префекти.

 7. Гарантована ресурсна база на виконання повноважень органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що саме такі позиції були узгодженні робочою групою з напрацювання тексту змін до Конституції та передані до Офісу Президента.

 Ми просимо, щоб саме такий текст ліг в основу Законопроєкту «Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади». Крім того, у подальшому впровадженні децентралізації, Українська асоціація районних та обласних рад пропонує такий її алгоритм, що буде логічним та, на нашу думку, принесе успішні результати для кінцевого бенефіціара реформи – жителів України:

1. Організувати діалог за участі представників влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій під час якого провести детальний аналіз ходу реформи самоврядування із залученням провідних експертів, в тому числі представників інших країн.

2. Внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині забезпечення всіх органів місцевого самоврядування, перш за все районного рівня, фінансовими ресурсами відповідно до визначених повноважень.

3. Внести зміни до «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» з урахуванням стану реформування, залучивши до процесу коригування Концепції представників асоціацій місцевого самоврядування.

4. Затвердити детальний план заходів з реалізації реформування самоврядування України, залучивши до його розробки асоціації місцевого самоврядування.

5. Внести зміни до чинного Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до ухвалення нової редакції Конституції України.

6. Внести зміни до Конституції України в частині децентралізації влади.

7. Після ухвалення нової редакції Конституції України, ухвалити новий Закон про місцеве самоврядування в Україні.

8. Передбачити в складі Кабінету Міністрів України посаду Віце-прем’єра України, відповідального за реформування самоврядування України.

 

 Затверджено Рішенням Правління Української асоціації районних та обласних рад від 21 вересня 2021 року

 Президент Асоціації                                                          Сергій ЧЕРНОВ