Україна

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

(десята сесія)

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 30 вересня 2021 року                                                                    №348

   

Про виконання районного бюджету Рівненського району

за І півріччя 2021 року  

 

 

 Заслухавши звіт начальника  фінансового управління Рівненської районної державної адміністрації Бойко Н.В. про виконання  районного бюджету Рівненського району за І півріччя 2021 року, районна рада відмічає, що станом на 01.07.2021 року до  доходів  районного бюджету  по загальному фонду, без урахування трансфертів, надійшло 1452344,24 гривень податків,  зборів та  інших обов'язкових платежів, що складає 654,2 відсотка до розпису на відповідний період, в тому числі:

     - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 95553,91 гривня, що становить 398,3 відсотка плану на звітний період;

     -  частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 130,00 гривень;

     - адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної і господарської діяльності – 98974,24 гривні, що становить 52,7 відсотка плану на звітний період, з них:

надходження плати за надання адміністративних послуг – 87178,70 гривень, що становить 53,7 відсотка плану на звітний період;

         орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  - 11795,54 гривень;

-         інші надходження – 1257686,09 гривень, що становить 12577 відсотків планових показників.

  Крім того, до районного бюджету в продовж І півріччя 2021 року надійшло  інших субвенцій  з місцевих бюджетів в сумі 1678000,45 гривень.

 До спеціального фонду  доходів районного бюджету за І півріччя поточного року надійшло –  35236,63 гривень, з них плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною   діяльністю – 35189,32 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 47,31 гривень.

  Районний бюджет Рівненського району по видатках загального фонду в   І півріччі 2021 року виконаний  у сумі 19067366,46 гривень, або на 89,5  відсотки від уточненого плану на звітний період.

 Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради за звітний період виконанні на 83,6 відсотка і становлять 6836401,15 гривень, в тому числі видатки районних рад ліквідованих районів – 3705499,36 гривень. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 6445641,83 гривні, що становить 94,3 відсотка проведених  видатків на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 143217,52 гривні або 2,1 відсотка  видатків.

 На  іншу діяльність у сфері державного управління за І півріччі 2021 року спрямовано 200130,50 гривень, що становить 73,4 відсотка запланованих призначень, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 144354,28 гривень, що становить 72,1 відсотка проведених видатків,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6564,00 гривень, що становить 3,2 відсотка проведених видатків за  звітний період.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку видатки склали 40076,10 гривень, на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 458128,10 гривень, на фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 56032,77 гривень.

На виконання «Програми забезпечення фінансовим ресурсом окремих видатків Рівненського районного бюджету у 2021 році, що виникли у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України» проведено видатків в сумі 9919849,01 гривень або 99,9 відсотка запланованих призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 9886749,27 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 30058,69 гривень, на оплату послуг                            (крім комунальних) – 3041,05 гривень. 

 Видатки на інші заходи пов'язані з економічною діяльністю         становлять 612959,26 гривень, з них на виконання «Районної програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом Здолбунівської районної ради на 2021 рік» – 290999,26 гривень, на виконання «Районної програми надання фінансової підтримки  комунальному підприємству «Профдезінфекція» Корецької районної ради Рівненської області на 2021 рік» – 21960,00 гривень, на виконання «Районної програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради на 2021 рік» – 300000,00 гривень.

На фінансову підтримку засобів масової інформації на виконання «Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради  на 2019-2023 роки»   видатки склали 189389,57 гривні, що становить 100 відсотків запланованих призначень на відповідний період 2021 року.

 Крім того, з районного бюджету у І півріччі 2021 року надано  субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  в сумі 54400,00 гривень та іншу субвенцію органам місцевого самоврядування в сумі 700000,00 гривень.

За 6 місяців 2021 року за рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету було проведено видатків на суму 872534,98 гривень, в тому числі на іншу діяльність у сфері державного управління (за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами)   в сумі 172534,98 гривень та  інша субвенція органам місцевого самоврядування    в сумі 700000,00 гривень.

           На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада

  в и р і ш и л а:

          1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Рівненського району за І півріччя 2021 року:

 - по доходах у сумі 3165581,32 гривень (у тому числі за загальним фондом – 3130344,69 гривень, за спеціальним фондом  – 35236,63 гривень),

- по видатках у сумі  19939901,44 гривень (у тому числі за  загальним фондом – 19067366,46 гривень, за спеціальним фондом – 872534,98 гривень).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та  першого заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 Голова ради                                                                                          В.О.Тимощук