Додаток  4

до рішення Рівненської районної ради

від 21 листопада 2011 року  №338

Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік

 

(грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

198 694,60

-198 694,60

-198 694,60

0

208400

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

198 694,60

-198 694,60

-198 694,60

0

Всього за типом кредитора

198 694,60

-198 694,60

-198 694,60

0

600000

Фінансування за активними операціями

198 694,60

-198 694,60

-198 694,60

0

602400

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

198 694,60

-198 694,60

-198 694,60

0

Всього за типом боргового зобов'язання

198 694,60

-198 694,60

-198 694,60

0

Заступник голови  ради

О.Савчук