У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                       № 184

Про план заходів з реалізації

Національного плану дій з виконання

резолюції Ради Безпеки ООН 1325

«Жінки, мир, безпека» на період до

2020 року в районі

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінка, мир, безпека» на період до 2020 року в районі» та з метою виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити план заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року в районі, схваленого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 травня 2016 року № 196, що додається.

2.   Районній державній адміністрації:

-    забезпечити організацію і виконання Плану заходів;

-  при формуванні районного бюджету, передбачити у межах наявних фінансових ресурсів кошти на забезпечення виконання Плану заходів.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах