У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                       № 186

Про району комплексну програму

профілактики правопорушень та

боротьби із злочинністю на

2016-2020 роки

Відповідно до законів України «Про Національну поліцію», «Про попереднє ув’язнення», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Указів Президента України від 06 лютого 2003 року № 84/2003 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 18 лютого 2002 року № 143/2002 «Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистою безпеки громадян та протидії злочинності», від 25 квітня 2013 року № 230/2013 «Про Концепцію боротьби з тероризмом», доручення Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2016 року № 4101/01/29-2016, з метою забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод громадян, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17 червня  2016 року № 264, що додається.

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів   районної комплексної  програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                            В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Рівненської райдержадміністрації

17 червня 2016 року № 264

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рівненської

районної ради

15 липня  2016 року № 186

 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ НА 2016-2020 РОКИ

І.Загальні положення

 

Складна суспільно-політична та економічна ситуація, проведення військових дій на сході нашої держави значною мірою вплинули на криміногенну обстановку на території Рівненського району.

Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць не лише в районі, але й в цілому по Україні негативно позначається на рівні злочинності, призводить до збільшення кількості випадків шахрайського заволодіння коштами пенсіонерів, одиноких громадян та людей похилого віку, крадіжок з офісів і помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, протиправних проявів у молодіжному середовищі та серед неповнолітніх, незаконного заволодіння транспортними засобами, інших правопорушень та злочинів.

Питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення публічної безпеки і порядку, дієвої протидії злочинності та правопорушенням, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, завжди були першочерговими.

Завдяки реалізації Районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки вдалося ефективно впливати на негативні зміни криміногенної ситуації, досягти розвитку позитивних тенденцій в оперативній обстановці та зберегти контроль за ситуацією в районі.

У зв’язку із зазначеним, розроблено Районну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки.

 

ІІ. Мета та заходи Програми

 

Метою цієї Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

2

створення у громадськості нетерпимості до злочинності та формування правосвідомості;

активізацію участі громадськості у забезпеченні правопорядку в державі;

підвищення реагування на факти порушення прав, свобод і законних інтересів громадян;

запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

протидію корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

обмеження незаконного обігу зброї та наркотичних засобів.

Перелік заходів Програми наведено у додатку 1.

 

ІІІ. Джерела фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих  бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.

 

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

 

Внаслідок вжитих заходів очікується:

зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

зменшення корупційних проявів, підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань;

поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

поліпшення стану безпеки дорожнього руху в районі;

досягнення належного рівня фінансового та матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.

 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечується райдержадміністрацією, районним відділенням поліції Рівненського відділу поліції Головного управління

Національної поліції в Рівненській області, міжрайонним відділом Служби безпеки України в Рівненській області у межах визначених чинним законодавством повноважень.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюється сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Виконавці Програми щороку до 01 січня та 01 липня інформують районну державну адміністрацію про стан виконання заходів, визначених Програмою.

Сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації узагальнює подані інформації та забезпечує інформування голови районної державної адміністрації та голови районної ради про хід виконання Програми.

 

 

 

Заступник голови ради                                                              М.Г.Сальчук


Додаток 1 до Програми

 

ЗАХОДИ

районної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки

 

 

І. Дотримання в районі прав людини щодо осіб,

затриманих та підданих арешту

 

1. З метою приведення умов тримання в спеціальних установах поліції затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповідність із вимогами законодавства України і рекомендаціями Європейського комітету проти тортур Ради Європи, провести капітальні та поточні ремонти приміщень та камер ізоляторів тимчасового тримання, кімнат затриманих та доставлених районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, обладнавши їх сертифікованими засобами охоронно-попереджувальної та пожежної сигналізації, централізованого відео-спостереження, придбати необхідне побутове та комп’ютерне обладнання з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів України (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення»).

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

ІІ. Мінімізація злочинності в районі

 

2. Організовувати проведення цільових оперативно-профілактичних операцій «Автомобіль», «Зброя та вибухівка», «Квартира», «Розшук», «Антикваріат», «Метал» у разі ускладнення оперативної обстановки в районі.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, міжрайонний відділ Служби безпеки України в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

 

 

3. Організовувати проведення перевірок розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо дотримання вимог законодавства в роботі цих закладів.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненська об’єднана податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби України в Рівненській області, Рівненське міськрайонне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

ІІІ. Протидія тероризму

 

4. Викривати злочинні організації, банди, стійкі суспільно небезпечні формування, причетні до функціонування каналів надходження в район зброї (у першу чергу, із зони проведення антитерористичної операції на сході України), важких наркотиків і психотропних речовин, нелегальної міграції, торгівлі людьми та використання коштів, здобутих злочинним шляхом.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, міжрайонний відділ Служби безпеки України в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

ІV. Протидія незаконному обігу  зброї,

боєприпасів та вибухових речовин

 

5. Обстежувати місця постійного зберігання і використання зброї та вибухових матеріалів, отруйних і сильнодіючих речовин, видавати відповідні дозволи для подальшого контролю, а також здійснювати профілактичні заходи щодо попередження зловживань і порушень установлених правил дозвільної системи.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, міжрайонний відділ Служби безпеки України в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

6. Проводити оперативно-розшукові та профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухових речових та вибухових пристроїв.

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, міжрайонний відділ Служби безпеки України в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

V. Боротьба з рецидивною злочинністю

 

7. Організовувати і проводити заходи щодо попередження правопорушень з боку раніше судимих осіб та поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на відповідних обліках правоохоронних органів.

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

8. Забезпечити всебічну перевірку поведінки і способу життя осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, а також засуджених до мір покарання без ізоляції від суспільства. У разі встановлення зміни анкетних даних вносити відповідні корективи до бази інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Особа», матеріали перевірок долучати до профілактичних справ на раніше судимих осіб.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

2016-2020 роки.

 

9. Вживати заходів до осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та осіб, схильних до скоєння злочинів, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, з метою недопущення впливу на криміногенну обстановку в районі.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

 

2016-2020 роки.

 

10. Організовувати соціальний супровід неповнолітніх, які відбувають покарання та звільнені з місць позбавлення волі, залучаючи до цієї роботи фахівців-психологів, з метою проведення систематичних тестувань підлітків, виявлення їх намірів повторно вчиняти злочини. Щокварталу подавати районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформацію про засуджених без позбавлення волі та звільнення з місць позбавлення волі осіб цієї категорії.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації.

 

2016-2020 роки.

 

VІ. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері економіки

 

11. Забезпечувати через засоби масової інформації широке та постійне інформування населення про заходи щодо протидії корупції, викриття резонансних правопорушень у сфері економіки. Проводити зустрічі, прес-конференції, брифінги керівників правоохоронних органів району з представниками засобів масової інформації з висвітлення практики боротьби зі злочинністю.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, міжрайонний відділ Служби безпеки України в Рівненській області, Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби України у Рівненській області.

2016-2020 роки.

12. Здійснювати заходи щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних діянь з використанням соціальної реклами, спрямованої на профілактику правопорушень, та виробництва радіопрограм на зазначену тематику.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, районне управління юстиції, сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, комунальне підприємство «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради.

 

2016-2020 роки.

 

13. Вживати заходів, спрямованих на виявлення та ліквідацію злочинних схем, у тому числі, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних організованими групами і злочинними організаціями, діяльності підприємств з ознаками фіктивності, «конвертаційних центрів», недобросовісних небанківських фінансових установ, припинення діяльності суб’єктів господарювання, що задіяні в таких схемах, викриття корумпованих посадових осіб, які сприяють накопиченню та відмиванню тіньового капіталу або контролюють ці процеси.

 

Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби України у Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

VІІ. Запобігання торгівлі людьми

 

14. Здійснювати заходи, спрямовані на запобігання діяльності організованих злочинних угрупувань, які спеціалізуються на вивезенні молодих жінок до іноземних держав для сексуальної експлуатації, а також вербуванні та вивезенні громадян України для експлуатації їх праці за кордоном.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

15. Забезпечити через засоби масової інформації широке та постійне інформування населення про засоби і методи, які використовують торговці людьми. Підготувати пам’ятку із роз’ясненням законодавства України та норм міжнародного права про захист прав, інтересів жінок і дітей.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

2016-2020 роки.

 

VІІІ. Протидія незаконному обігу

наркотиків та наркотизації населення

 

16. Здійснювати заходи з припинення діяльності організованих злочинних груп, які спеціалізуються на збуті наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах, їх виготовленні у підпільних нарколабораторіях.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

17. Проводити регулярне інтерактивне навчання, міні-тренінги, семінари, виступи з використанням аудіо-, відеотехніки та оперативно-профілактичні заходи у навчально-виховних закладах з метою запобігання проникненню до них наркотичних засобів та психотропних речовин і поширенню їх серед школярів та студентів.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ освіти райдерж-адміністрації.

 

2016-2020 роки.

 

 

ІХ. Профілактика правопорушень

 

18. Вживати заходів із організації та забезпечення публічного порядку та безпеки  під час проведення в районі масових заходів.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

19. Сприяти створенню систем відеонагляду, які включатимуть встановлення апаратно-програмного комплексу «Відеоконтроль Рубіж» на в’їздах та виїздах з населених пунктів, автотрасах, мостових переходах, маршрутах руху транзитного транспорту та систем відео спостереження на терористично уразливих об’єктах району та в місцях з масовим перебуванням людей.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, міжрайонний відділ Служби безпеки України в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

20. Забезпечити ведення списків осіб похилого віку, інвалідів, недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих, тих, хто втратив здатність до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх життя  з метою попередження випадків знущання, незаконного відчуження майна, проводити роботу з відновлення порушених прав.

 

Управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

Х. Організація роботи дільничних офіцерів поліції

 

21. Сприяти наданню окремих або реконструкції наявних приміщень для розміщення дільничних пунктів поліції у населених пунктах та їх обладнанню засобами телекомунікації та зв’язку з метою оперативного та якісного надання поліцейських послуг.

 

Виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

ХІ. Посилення профілактичного впливу

і протидії пияцтву та алкоголізму

 

22. Проводити профілактичні заходи щодо виявлення осіб, які займаються виготовленням і продажем самогону та інших спиртних напоїв.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби України в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

ХІІ. Підвищення безпеки дорожнього руху

 

23. Забезпечити видання та розповсюдження серед учасників дорожнього руху брошур, плакатів, листівок, пам’яток щодо безпеки дорожнього руху, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та дорожньої інфраструктури тощо.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 


ХІІІ. Протидія злочинності серед неповнолітніх

 

24. Забезпечити проведення у навчальних закладах району тижнів правових знань та заходів з пропаганди здорового способу життя. Висвітлювати в засобах масової інформації району інформацію щодо проведення профілактичних заходів.

 

Відділ освіти, сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

25. Вживати заходів щодо обмеження відвідування у вечірній та нічний час розважальних закладів та закладів громадського харчування неповнолітніми особами без супроводу дорослих осіб.

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

26. Проводити культурно-виховні та фізкультурно-оздоровчі заходи з метою залучення неповнолітніх до здорового способу життя.

 

Управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

 

 

ХІV. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

 

27. Висвітлювати у засобах масової інформації району результати роботи з розшуку зниклих безвісти дітей та вживати заходів  загальної та індивідуальної профілактики, спрямованих на запобігання самовільному залишенню дітьми сімей та навчально-виховних закладів.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, сектор з питань інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю апарату, відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації.

 

2016-2020 роки.

 

28. Проводити профілактичні рейди з метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей з наданням їм соціального захисту.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

29. Вивчити можливості навчальних закладів району щодо збільшення кількості гуртків, спортивних секцій, клубів з метою організації дозвілля і вільного часу учнів та студентів, підвищення їх зайнятості, зменшення безпритульності та бездоглядності.

 

Відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей  райдержадміністрації.

 

2016-2020 роки.

 

 


ХV. Взаємодія з громадськими формуваннями

з охорони громадського порядку

 

 

30. Вжити заходів щодо створення або відновлення діяльності громадських формувань на підприємствах, установах, організаціях. Сприяти забезпеченню їх діяльності та заохоченню.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

31. Сприяти забезпеченню діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку відповідно до статті 18 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» та пункту 4 Указу Президента України від 19.07.2005 №1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

 

Виконавчі комітети сільських та селищних рад, районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, громадські формування з охорони громадського порядку.

 

2016-2020 роки.

 

32. Здійснювати моніторинг громадської думки щодо якості роботи місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих органів з питань профілактики та протидії злочинності, корупції, порушень публічної безпеки і порядку та інших антисоціальних проявів.

 

Сектори з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

 

2016-2020 роки.

 

33. Проводити пропагандистські заходи щодо популяризації участі громадян у громадських формуваннях з охорони публічної безпеки та порядку.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

ХVІ. Удосконалення діяльності правоохоронних органів

 

34. Сприяти створенню секторів реагування патрульної поліції, їх розміщенню та забезпеченню функціонування.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

35. Сприяти забезпеченню портативними (автомобільними) терміналами підрозділів Національної поліції для оперативного здійснення перевірок персональних даних затриманих осіб за наявними обліками.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

36. Сприяти забезпеченню системами супутникового спостереження за місцезнаходженням патрульних автомобілів, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів підрозділів Національної поліції.

 

Районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

 

2016-2020 роки.

 

37. З метою покращення стану протидії злочинності, охорони національної безпеки та порядку, профілактики скоєння правопорушень сприяти у придбанні пально-мастильних та інших матеріалів.

 

Фінансове управління райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

 

2016-2020 роки.

 

 

Заступник голови ради                                                              М.Г.Сальчук

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

Фінансове забезпечення заходів Програми

№ з/п

Зміст заходу

Обсяг запланованих коштів

(тисяч гривень)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1.

Встановлення відеоспостереження у місцях масового скупчення людей населених пунктах району.

10

10

10

10

10

2.

Фінансування діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

30

30

30

30

30

3.

Забезпечення пально-мастильними матеріалами для здійснення оперативно-службової діяльності груп реагування патрульної поліції Рівненського районного відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області з метою попередження, оперативного реагування та розкриття кримінальних правопорушень.

90

90

90

90

90

4.

Придбання для груп реагування патрульної поліції спеціальних приладів для вимірювання вмісту алкоголю у повітрі, що видихається «DRAGER ALKOTEST 6810» з мобільним принтером.

25

25

-

-

-

5.

Забезпечення портативними (автомобільними) терміналами груп реагування патрульної поліції Рівненського районного відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області для оперативного здійснення перевірок персональних даних затриманих осіб за наявними обліками.

25

-

-

-

-

6.

Забезпечення системою супутникового спостереження за місцем знаходження патрульних автомобілів груп реагування патрульної поліції.

15

-

-

-

-

7.

Придбання запасних частин для ремонту автотранспортних засобів Рівненського районного відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області, що використовується в оперативно-службовій діяльності.

50

50

50

50

50

8.

Виділення коштів на ремонтні роботи адмінбудівель Рівненського районного відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області.

170

-

170

-

-

9.

Виділення коштів для закупівлі канцелярського приладдя для Рівненського районного відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області та громадських формувань.

10

10

10

10

10

10.

Придбання пально-мастильних матеріалів для проведення превентивних заходів, спрямованих на підвищення рівня захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів, а також для забезпечення проведення навчань та участі у заходах, пов’язаних з проведенням навчань та участі у заходах, пов’язаних з проведенням анти- терористичної операції на території Донецької і Луганської областей Здолбунівським міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області.

50

50

50

50

50

 

Всього:

475

265

410

240

240

Заступник голови ради                                                              М.Г.Сальчук