У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                       №187

Про внесення змін до районної програми

з мобілізаційної  підготовки та

мобілізації на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 405), з метою створення незнижувального запасу пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення доставки транспортних засобів до пунктів прийому-передачі військовим формуванням на період мобілізації, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Внести, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 червня 2016 року № 267, зміни до районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки, що додаються.

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки із внесеними змінами.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                              В.П.СтельмахСХВАЛЕНО

розпорядженням голови

Рівненської райдержадміністрації

21 червня 2016 року № 267

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рівненської

районної ради

15 липня 2016 року № 187

Зміни

до районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації

на 2016-2020 роки

1. Розділ «Завдання і заходи з виконання Програми» доповнити пунктом 9 такого змісту:

«9. Створення на нафтобазах, автозаправних станціях незнижувального запасу пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення доставки транспортних засобів до пунктів прийому-передачі військовим формуванням на період мобілізації.

2016-2020 роки

Сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації.»

2. Додаток до Програми «Кошторис видатків» доповнити пунктом 10 такого змісту:

№ з/п

Вид видатків

Обсяг запланованих коштів,

(гривень)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

10.

Створення на нафтобазах, автозаправних станціях незнижувального запасу пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення доставки транспортних засобів до пунктів прийому-передачі військовим формуванням на період мобілізації.

50000

-

-

-

-

 

Заступник голови ради                                                           М.Г.Сальчук