У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                       №189

Про внесення змін до Програми

збереження архівних фондів

Рівненського району на 2016-2020 роки

Відповідно до листа Трудового архіву Рівненського району від 27 травня 2016 року  № 43/01-14, з метою створення належних умов для централізованого тимчасового зберігання архівних документів підприємств, установ та організацій з особового складу, документів ліквідованих юридичних та фізичних суб’єктів фінансово – господарської діяльності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2016 року  № 288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Внести зміни до Програми збереження архівних фондів Рівненського району на 2016 -2020 роки затвердженої рішенням районної ради від 02 жовтня 2015 року № 1813, зокрема:

1.1. розділ V  викласти у новій редакції:

V. Кошторис витрат на утримання штатної чисельності

Трудового архіву Рівненського району

з/п

Посада

Кількість штатних одиниць

Фонд оплати праці

(тис.грн.)

Джерела фінансу-

вання

(тис. грн.)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Місцеві бюджети

1.

Директор

1

63,8

46,8

48,0

50,4

52,8

243,6

2.

Провідний

бухгалтер

1

50,2

40,8

42,0

43,2

44,4

210,0

Всього

114

87,6

90,0

93,6

97,2

482,4
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  забезпечити фінансування Програми із внесеними змінами.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах