У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                       № 193

Про передачу приміщення реорганізованої

Бармаківської ЗОШ І ступеня із спільної власності

територіальних громад Рівненського району в

комунальну власність територіальної громади

сіл Великожитинської сільської ради з подальшим

використанням для створення дошкільного

навчального закладу

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від 17 червня 2016 року № вих-2381/06/01-52/16, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Передати  із спільної власності територіальних громад Рівненського району в комунальну власність територіальної громади сіл Великожитинської сільської ради приміщення реорганізованої Бармаківської ЗОШ І ступеня, що знаходиться за адресою: с. Бармаки, вул. Шкільна, 14, Рівненського району та обліковується на балансі відділу освіти районної державної адміністрації, з подальшим використанням для створення дошкільного навчального закладу, а саме:

- будівлю школи 1984 року побудови, площею 190,9 м.кв., балансовою вартістю 216251 (двісті шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят одна) гривня             00 копійок, залишковою вартістю 115967 (сто п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) гривень 00 копійок;

- котельню 1984 року побудови, площею 19,0 м.кв., балансовою вартістю 46418 (сорок шість тисяч чотириста вісімнадцять) гривень 00 копійок, залишковою вартістю 32476 (тридцять дві тисячі чотириста сімдесят шість) гривень 00 копійок;

- складське приміщення 1984 року побудови, площею 21,5 м.кв., балансовою вартістю 21922 (двадцять одна тисяча дев'ятсот двадцять дві) гривні 00 копійок, залишковою вартістю 7894 (сім тисяч вісімсот дев'яносто чотири) гривні 00 копійок;

-  туалет 1984 року побудови, площею 2,9 м.кв., балансовою вартістю 3290 (три тисячі двісті дев'яносто) гривень 00 копійок, залишковою вартістю 2370 (дві тисячі триста сімдесят) гривень 00 копійок;

- земельну ділянку площею 0,2361 га, балансовою вартістю 275608 (двісті сімдесят п'ять тисяч шістсот вісім) гривень 00 копійок.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. Спільно з Великожитинською сільською радою створити комісію та провести передачу-приймання будівель Бармаківської ЗОШ І ступеня та земельної ділянки із забезпеченням документального оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Після здійснення передачі-приймання подати районній раді зміни до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад району.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                         В.П.Стельмах