У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                            № 195

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

яка передається в оренду ТзОВ «Любомирське

вапняно-силікатне підприємство» на території

Олександрійської сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 9,4796 га, яка передається в оренду  ТзОВ «Любомирське вапняно–силікатне підприємство» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для обслуговування кар’єру з видобування корисних копалин місцевого значення) на території Олександрійської сільської ради та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 9,4796 га, яка передається в оренду  ТзОВ «Любомирське вапняно–силікатне підприємство» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для обслуговування кар’єру з видобування корисних копалин місцевого значення) на території Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 9,4796 га з врахуванням коефіцієнтів індексації за 2014 рік – 1,249 та 2015 рік – 1,433 становить 9 236 092,89 (дев’ять мільйонів двісті тридцять шість тисяч дев’яносто дві гривні 89 копійок).

2. ТзОВ «Любомирське вапняно–силікатне підприємство» у місячний термін звернутися до Рівненської обласної державної адміністрації для укладання договору оренди.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                     В.П.Стельмах