У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                            № 196

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

яка знаходиться в оренді ПАТ «Рибоводно - меліоративна

станція «Олександрійська» на

території Олександрійської сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 89,5892 га, яка знаходиться в оренді ПАТ «Рибоводно – меліоративна станція «Олександрійська» для рибогосподарських потреб (для ведення рибного господарства) на території Олександрійської сільської ради та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 89,5892 га, яка знаходиться в оренді  ПАТ «Рибоводно – меліоративна станція «Олександрійська» для рибогосподарських потреб (для ведення рибного господарства) на території Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 89,5892 га  становить 1550888 (один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень.

2. ПАТ «Рибоводно – меліоративна станція «Олександрійська» у місячний термін звернутися до Рівненської обласної державної адміністрації для укладання додаткової угоди до договору оренди.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                     В.П.Стельмах