У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2016 року                                            № 202

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

яка перебуває у власності громадянки Василюк

Ніни Степанівни для індивідуального садівництва

на території Білокриницької сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває у власності громадянки Василюк Ніни Степанівни для індивідуального садівництва на території Білокриницької сільської ради та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває у власності громадянки Василюк Ніни Степанівни площею 0,0950 га для індивідуального садівництва на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0950 га становить 4476 (чотири тисячі чотириста сімдесят шість) гривень.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                   В.Стельмах