У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання першої сесії)

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 листопада 2015 року                                                                           № 2

Про присвоєння рангу посадової особи

місцевого самоврядування та оплату

праці голови Рівненської районної ради

сьомого скликання

Відповідно до статей 43, 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада

в и р і ш и л а :

1.  Згідно зі статтями 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» присвоїти Стельмаху Віталію Петровичу, голові районної ради п’ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування третьої  категорії посад.

2.  Встановити голові районної ради:

- посадовий оклад, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями) з щомісячним преміюванням у розмірі 100 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час;

- надбавку за вислугу років 20 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;

-  надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;

- матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

3.  Рішення набирає чинності з моменту складання довідки про результати спеціальної перевірки відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на профільні постійні комісії районної ради відповідно до визначених функцій та повноважень.

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах