У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(перше пленарне засідання, друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2015 року                            № 5

Про внесення змін до районної програми

соціального захисту учасників

антитерористичної операції

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 13, пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 933-р «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2015 року № 543», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року   № 1178-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на  2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році», розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  18  листопада  2015 року № 1191-р «Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у 2015 році», рішення обласної ради від 04 грудня 2015 року № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», з метою придбання житла сім’ям військовослужбовців та інвалідам, які не підпадають під дію постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів сімей військовослужбовців та інвалідів, яким надається житло, або інших джерел, не заборонених законодавством,  відповідно  до  пункту 16 частини 1 статті 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити,  схвалені  розпорядженням  голови  районної  державної адміністрації від 14 грудня 2015 року № 577, зміни до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі - Програма), затвердженої рішенням районної ради від 10 липня 2015 року № 1765, що додаються.

2. Районній державній адміністрації:

-  забезпечити виконання заходів Програми із внесеними змінами у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах;

- про хід виконання Програми інформувати районну раду щороку до 20 січня.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (В.М.Миронюк), з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму (С.В.Швидун), з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей (П.В.Жук)  та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                         В.П.Стельмах


СХВАЛЕНО                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                                                               Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                                                                                                  від  21 грудня 2015 року

14 грудня 2015 року № 577                                                                                         № 5

Зміни до районної  програми

соціального захисту учасників антитерористичної операції

1. Додаток до Програми «Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції» доповнити пунктом 33 такого змісту:

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, обласний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками

2015

2016

2017

2018

33

Виділення коштів на придбання житла відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня               2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

Управління соціального захисту населення, фінансове     управління  райдержадміні-страції, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

564,243

-

-

564,243

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заступник голови ради                                                                                                                                    М.Г.Сальчук


СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                             Рішення Рівненської районної ради

Рівненської райдержадміністрації                              10 липня 2015 року  № 1765

07.05.2015 № 183

18.06.2015 № 244                                                   

30.06.2015 № 270                                                  

26.08.2015 № 369

14.12.2015 № 577

Районна програма соціального захисту

учасників антитерористичної операції

Загальна частина

Програма розроблена відповідно до пункту 6 частини 1 статті 13, пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників  антитерористичної  операції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 травня 2015 року № 215 «Про зміни до розпорядження   голови   обласної   державної   адміністрації   від   10  квітня 2015 року №176 «Про обласну програму соціального захисту учасників антитерористичної операції», рішення обласної ради від 04 грудня 2015 року № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», з метою придбання житла сім’ям військовослужбовців та інвалідам, які не підпадають під дію постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів сімей військовослужбовців та інвалідів, яким надається житло, або інших джерел, не заборонених законодавством.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення медичного, соціального  забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної  підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції.

Заходи та джерела фінансування виконання Програми наведено у додатку.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми:

дасть змогу:

- забезпечити надання медичної, соціальної допомоги, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції;

- запровадити роботу телефонної «гарячої лінії» для надання консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;

сприятиме залученню волонтерів, волонтерських організацій  до заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми забезпечується за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів-виконавцям відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Заступник голови ради                                                                 М.Г.Сальчук