У К Р А Ї Н А

 

 

 

РІВНЕНСЬКА   РАЙОННА  РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме скликання

 

(перше пленарне засідання, друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 21 грудня 2015 року                                                 № 10

 

 

 

Про порядок фінансування видатків з

районного бюджету у І кварталі 2016 року

до прийняття рішення  районної  ради

«Про районний  бюджет на 2016 рік»

 

Керуючись статтею 79 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення безперебійного фінансування видатків з районного бюджету у І кварталі 2016 року до затвердження районного бюджету на 2016 рік, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Районній державній адміністрації у І кварталі 2016 року здійснювати витрати з районного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про районний бюджет на 2015 рік.

 

При цьому щомісячні бюджетні асигнування районного бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет на 2015 рік (крім витрат спеціального фонду бюджету, порядок фінансування яких передбачено частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України), та враховуючи пункти 4 і 5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України.

 

До прийняття рішення про районний бюджет на 2016 рік заборонити здійснювати капітальні видатки і  надавати кредити з бюджету.

 

При формуванні надходжень та здійсненні витрат районного бюджету застосовуються норми пунктів 3 - 5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України.

 

2. Дозволити районній державній адміністрації:

 

2.1. Проводити за рахунок резервного фонду районного бюджету капітальні видатки та надання інших субвенцій місцевим бюджетам на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415.

 

2.2. Протягом І кварталу 2016 року здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.

 

2.3. Отримувати бюджетні позички в управлінні Державної казначейської служби України в Рівненському районі на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду районного бюджету, в частині фінансування захищених статей його видатків.

 

3.  Перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, що призводить до зміни передбачених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією.

 

4. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

 

4.1.   У процесі виконання  районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

 

4.2.  Протягом І кварталу 2016 року здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного на соціальний захист населення.

 

4.3. При внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи і видатки районного бюджету.

 

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (В.М.Миронюк) та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                    В.П.Стельмах