У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(перше пленарне засідання, друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2015 року                                         № 17

Про відшкодування витрат, пов’язаних з

депутатською діяльністю депутатам районної

ради сьомого скликання

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», розділу ІV Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»  та з метою забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень,  районна рада

в и р і ш и л а :

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців,  а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» розмір відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, депутатам районної ради сьомого скликання, незалежно від місця роботи та проживання:

-  на час пленарних засідань сесій ради – 30,00 грн.;

-  на час засідань постійних комісій – 30,00 грн.;

-  на участь у Дні депутата – 30,00 грн.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 26 листопада 2010 року № 10 «Про відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю депутатам районної ради шостого скликання».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (В.М.Миронюк) та заступника голови районної ради.

Голова ради                                                                               В.П.Стельмах