У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(перше пленарне засідання, друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2015 року                                                        №  18

Про план підготовки проектів

регуляторних актів на 2016 рік

З метою здійснення районною радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території району, відповідно до статті 7 вищевказаного Закону, пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (додається).

2. Опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у Рівненському міськрайонному тижневику «Слово і час» не пізніше як у десятиденний термін після його затвердження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної   політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури (Супрунюк Ю.П.), з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики (Щербяк Ю.В.) та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова ради                  В.П.Стельмах