У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25  грудня 20 15року                                                    № 20

 

Про районну програму відшкодування відсотків

за кредитами, залученими фізичними особами

на впровадження енергозберігаючих заходів,

на 2015-2018 роки

Відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», постанов Кабінету Міністрів України від         01 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки», зі змінами від 14 липня 2010 року № 591 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010–2015 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.    Затвердити районну Програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01 жовтня 2015 року № 444 (додається).

2.       Рекомендувати сільським, селищним радам забезпечити розроблення відповідних місцевих програм.

3.     Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати щороку в районному бюджеті кошти в межах наявних фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми.

 

4. Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності районної державної адміністрації:

-   підготувати для сільських та селищних рад типовий проект рішення щодо прийняття відповідної програми;

-   інформувати районну раду про хід виконання Програми щороку до 25 січня та 25 липня.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, і  з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                      В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                         Рішення Рівненської

Рівненської  райдержадміністрації                    районної ради

01 жовтня 2015 року № 444                                  25  грудня 2015 року №20

 

Районна Програма

відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів,

на 2015 2018 роки

 

Районна Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015 –2018 роки (далі – Програма) спрямована на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є:

забезпечення фінансової підтримки населення району для впровадження заходів енергозбереження;

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження серед населення району.

 

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Програми - бюджети всіх рівнів, у тому числі кредитні ресурси, кошти населення.

Обсяг коштів на реалізацію Програми щороку визначається при затвердженні районного бюджету та, за потреби, коригується протягом року в межах його можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 700 тис. грн. за рахунок районного бюджету. Головним розпорядником коштів є Рівненська районна державна адміністрація. Використання коштів здійснюється згідно з Порядком відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (додаток 1 до Програми).

Заходи

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Розрахункові суми, які можуть бути передбачені у місцевих бюджетах, на відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження фізичним особам

100

150

200

250

 

Голова ради В.П.Стельмах