У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 грудня  2015 року                                                               №22

 

Про районну програму розвитку

міжнародного співробітництва та

міжрегіональної співпраці

на 2016 – 2018 роки

На підставі Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про закордонних українців», «Про транскордонне співробітництво», Указу Президента України від 19 квітня 2003 року                 № 339/2003 «Про День Європи», постанови Кабінету Міністрів України                 від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 вересня 2015 року № 418 (додається).

2. Управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації активізувати роботу щодо реалізації проектів в рамках міжнародного співробітництва та залучення коштів міжнародних грантових організацій для розвитку малого і середнього бізнесу.

3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання районної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки та інформувати районну раду про хід виконання рішення щороку до 15 червня та 15 грудня.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків,   з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                        В.П.Стельмах

СХВАЛЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                     Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                              25 грудня    2015 року

від 24 вересня 2015 року № 418                                № 22

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці

на 2016 – 2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Програми

Районна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена на підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", "Про закордонних українців", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до                 2020 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня                   2014 року № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 серпня 2015 року № 453 «Про обласну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на   2016 – 2018 роки».

Метою Програми є створення необхідних умов для:

встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами іноземних країн;

підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненський район, економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в цілому та Рівненського району зокрема;

розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва Рівненського району з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами;

залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого іноземного управлінського досвіду;

налагодження успішної співпраці із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно- культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації.

Зовнішньоекономічна діяльність району

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою міжнародного співробітництва та економічного зростання кожного окремого регіону та країни в цілому. Особливо актуальним є питання розвитку зовнішньоекономічної складової міжнародного співробітництва, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції.

Зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу. Саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності є можливим вирішення низки проблемних питань, зокрема щодо нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання та сировини.

У зовнішньоекономічній сфері протягом січня – липня 2015 року Рівненський район співпрацював з 58 країнами світу.

За січень – липень 2015 року загальний обсяг зовнішньоторговельних операцій товарами становив 85,1 млн. дол. США. При цьому, обсяг експорту товарів за цей період становив 57,9 млн. дол. США і зменшився на                       10,5 відсотка, імпорту – 27,2 млн. дол. США, що на 0,6 відсотка менше відповідного періоду минулого року.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило                             30,7 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,1.

У географічній структурі експорту переважають такі країни: Польща, Німеччина, Італія та Туреччина.

У загальному обсязі імпорту товарів найбільші надходження здійснювались з таких країн: Польща, Німеччина, Китай та Фінляндія.

 

Стан міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України в цілому, Рівненської області та Рівненського району зокрема. Серед основних пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці та інтеграції України у світовий економічний простір є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки Рівненського району, формування позитивного міжнародного іміджу, а також використання кращого іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проектів.

У Рівненському районі в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Створення системи альтернативних форм дошкільної освіти у сільських громадах» (що отримав дофінансування в рамках Програми транскордонної співпраці: Польща-Білорусь-Україна 2007-2013) відкрито 6 груп короткотривалого перебування для дошкільнят на базі Оржівського НВК «школа-колегіум», загальноосвітньої школи І ступеня с. Малий Житин, загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів с. Сухівці та с. Козлин, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів с. Іскра та с. Кустин.

У рамках співпраці між Рівненською областю та Вармінсько-Мазурським воєводством Республіки Польща делегація від Рівненської області взяла участь у ХVI Самоврядному екологічному форумі.

У ході візиту було вивчено досвід територіальних громад Польщі, зокрема, Вармінсько-Мазурського воєводства, в контексті реформування адміністративної системи та прийнято участь у ХVI Самоврядному екологічному форумі.

Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Намисто» будинку культури с. Городок приймав участь у міжнародних заходах культурного обміну між Україною та Францією в Республіці Франція.

Інформаційний супровід заходів з питань європейської інтеграції та міжнародної співпраці і висвітлення міжнародних інтеграційних процесів організовано в районних засобах масової інформації.

У міськрайонному тижневику «Слово і час» висвітлюються інформаційно-роз’яснювальні матеріали, присвячені євроінтеграційним процесам та міжнародній співпраці.

На веб-сторінці райдержадміністрації діє рубрика «Євроінтеграція», де розміщено матеріали щодо інформування громадськості з питань європейської інтеграції та міжнародної співпраці.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку експортного потенціалу району, європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами та закордонними українцями. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, спрямованих на розвиток міжрегіональної співпраці та пов’язаних з європейською інтеграцією.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- визначення стратегічних пріоритетів розвитку співробітництва та використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку району;

- оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами;

- активізації інформаційної роботи щодо експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу Рівненського району;

- забезпечення виготовлення інформаційної продукції для іноземних установ та організацій, а також дипломатичних представництв України за кордоном на рівні сучасних міжнародних стандартів;

- здійснення заходів міжнародного характеру за участю представників іноземних установ та організацій, дипломатичного корпусу;

- широкого представлення місцевих товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів, що мають пріоритетне для Рівненського району значення;

- використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, встановлення нових взаємовигідних стосунків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- підготовки та написання проектів у рамках програм фінансової допомоги Європейського Союзу та країн - членів ЄС.

 

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові перспективні зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- використовувати потенціал міжрегіонального співробітництва для забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу;

- залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів;

- підвищити професійну кваліфікацію фахівців місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення зовнішніх зносин, програм фінансової допомоги Європейського Союзу та інших питань;

- вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його подальшого запровадження в регіоні;

- представити Рівненський район, його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення та участі у міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах;

- щорічно збільшувати обсяги експорту товарів з пропорційним зростанням виробництва, розширювати ринки збуту, залучати прямі іноземні інвестиції.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом джерел.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

Додаток до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної програми розвитку міжнародного співробітництва та

міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки

 

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. гривень)

2016

2017

2018

 

Завдання І. Реалізація державної політики у сфері розвитку зовнішньоекономічної діяльності

та експортного потенціалу

1.

Передбачати в районному бюджеті асигнування на розвиток зовнішньо-економічної діяльності відповідно до затверджених програм та заходів

Управління економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

20,0

22,0

25,0

Завдання ІІ. Розвиток і поглиблення зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн

2.

Налагодження та розвиток існуючих зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах

Управління економічного розвитку і торгівлі, відділи освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

10,0

12,0

14,0

Завдання ІІІ. Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненський район

3.

Виготовлення інформаційних, презентаційних та інформаційно-рекламних матеріалів українською та іноземними мовами, забезпечення їх поширення у рамках участі та/або проведення заходів міжнародного характеру, а також розміщення матеріалів про район у засобах масової інформації за кордоном

Управління економічного розвитку і торгівлі, відділ культури і туризму райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

15,0

15,0

15,0

4.

Участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах, фестивалях, засіданнях та інших заходах міжнародного характеру

Управління економічного розвитку і торгівлі, відділи освіти, культури і туризму, молоді та спорту, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

6,0

7,0

8,0

Завдання V. Забезпечення реалізації державної політики щодо співпраці із закордонними українцями

 

5.

Організація виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

Відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

 

5,0

5,0

5,0

Всього

56,0

61,0

67,0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                    М.Г.Сальчук

СХВАЛЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                     Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                              25 грудня    2015 року

від 24 вересня 2015 року № 418                                № 22

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці

на 2016 – 2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Програми

Районна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена на підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", "Про закордонних українців", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до                 2020 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня                   2014 року № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 серпня 2015 року № 453 «Про обласну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на   2016 – 2018 роки».

Метою Програми є створення необхідних умов для:

встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами іноземних країн;

підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненський район, економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в цілому та Рівненського району зокрема;

розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва Рівненського району з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами;

залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого іноземного управлінського досвіду;

налагодження успішної співпраці із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно- культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації.

Зовнішньоекономічна діяльність району

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою міжнародного співробітництва та економічного зростання кожного окремого регіону та країни в цілому. Особливо актуальним є питання розвитку зовнішньоекономічної складової міжнародного співробітництва, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції.

Зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу. Саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності є можливим вирішення низки проблемних питань, зокрема щодо нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання та сировини.

У зовнішньоекономічній сфері протягом січня – липня 2015 року Рівненський район співпрацював з 58 країнами світу.

За січень – липень 2015 року загальний обсяг зовнішньоторговельних операцій товарами становив 85,1 млн. дол. США. При цьому, обсяг експорту товарів за цей період становив 57,9 млн. дол. США і зменшився на                       10,5 відсотка, імпорту – 27,2 млн. дол. США, що на 0,6 відсотка менше відповідного періоду минулого року.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило                             30,7 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,1.

У географічній структурі експорту переважають такі країни: Польща, Німеччина, Італія та Туреччина.

У загальному обсязі імпорту товарів найбільші надходження здійснювались з таких країн: Польща, Німеччина, Китай та Фінляндія.

 

Стан міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України в цілому, Рівненської області та Рівненського району зокрема. Серед основних пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці та інтеграції України у світовий економічний простір є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки Рівненського району, формування позитивного міжнародного іміджу, а також використання кращого іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проектів.

У Рівненському районі в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Створення системи альтернативних форм дошкільної освіти у сільських громадах» (що отримав дофінансування в рамках Програми транскордонної співпраці: Польща-Білорусь-Україна 2007-2013) відкрито 6 груп короткотривалого перебування для дошкільнят на базі Оржівського НВК «школа-колегіум», загальноосвітньої школи І ступеня с. Малий Житин, загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів с. Сухівці та с. Козлин, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів с. Іскра та с. Кустин.

У рамках співпраці між Рівненською областю та Вармінсько-Мазурським воєводством Республіки Польща делегація від Рівненської області взяла участь у ХVI Самоврядному екологічному форумі.

У ході візиту було вивчено досвід територіальних громад Польщі, зокрема, Вармінсько-Мазурського воєводства, в контексті реформування адміністративної системи та прийнято участь у ХVI Самоврядному екологічному форумі.

Зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Намисто» будинку культури с. Городок приймав участь у міжнародних заходах культурного обміну між Україною та Францією в Республіці Франція.

Інформаційний супровід заходів з питань європейської інтеграції та міжнародної співпраці і висвітлення міжнародних інтеграційних процесів організовано в районних засобах масової інформації.

У міськрайонному тижневику «Слово і час» висвітлюються інформаційно-роз’яснювальні матеріали, присвячені євроінтеграційним процесам та міжнародній співпраці.

На веб-сторінці райдержадміністрації діє рубрика «Євроінтеграція», де розміщено матеріали щодо інформування громадськості з питань європейської інтеграції та міжнародної співпраці.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку експортного потенціалу району, європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами та закордонними українцями. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, спрямованих на розвиток міжрегіональної співпраці та пов’язаних з європейською інтеграцією.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- визначення стратегічних пріоритетів розвитку співробітництва та використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку району;

- оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами;

- активізації інформаційної роботи щодо експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу Рівненського району;

- забезпечення виготовлення інформаційної продукції для іноземних установ та організацій, а також дипломатичних представництв України за кордоном на рівні сучасних міжнародних стандартів;

- здійснення заходів міжнародного характеру за участю представників іноземних установ та організацій, дипломатичного корпусу;

- широкого представлення місцевих товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів, що мають пріоритетне для Рівненського району значення;

- використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, встановлення нових взаємовигідних стосунків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- підготовки та написання проектів у рамках програм фінансової допомоги Європейського Союзу та країн - членів ЄС.

 

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові перспективні зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- використовувати потенціал міжрегіонального співробітництва для забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу;

- залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів;

- підвищити професійну кваліфікацію фахівців місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення зовнішніх зносин, програм фінансової допомоги Європейського Союзу та інших питань;

- вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його подальшого запровадження в регіоні;

- представити Рівненський район, його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення та участі у міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах;

- щорічно збільшувати обсяги експорту товарів з пропорційним зростанням виробництва, розширювати ринки збуту, залучати прямі іноземні інвестиції.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом джерел.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

Додаток до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної програми розвитку міжнародного співробітництва та

міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки

 

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. гривень)

2016

2017

2018

 

Завдання І. Реалізація державної політики у сфері розвитку зовнішньоекономічної діяльності

та експортного потенціалу

1.

Передбачати в районному бюджеті асигнування на розвиток зовнішньо-економічної діяльності відповідно до затверджених програм та заходів

Управління економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

20,0

22,0

25,0

Завдання ІІ. Розвиток і поглиблення зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн

2.

Налагодження та розвиток існуючих зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах

Управління економічного розвитку і торгівлі, відділи освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

10,0

12,0

14,0

Завдання ІІІ. Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненський район

3.

Виготовлення інформаційних, презентаційних та інформаційно-рекламних матеріалів українською та іноземними мовами, забезпечення їх поширення у рамках участі та/або проведення заходів міжнародного характеру, а також розміщення матеріалів про район у засобах масової інформації за кордоном

Управління економічного розвитку і торгівлі, відділ культури і туризму райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

15,0

15,0

15,0

4.

Участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах, фестивалях, засіданнях та інших заходах міжнародного характеру

Управління економічного розвитку і торгівлі, відділи освіти, культури і туризму, молоді та спорту, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

6,0

7,0

8,0

Завдання V. Забезпечення реалізації державної політики щодо співпраці із закордонними українцями

 

5.

Організація виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

Відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

 

5,0

5,0

5,0

Всього

56,0

61,0

67,0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                    М.Г.Сальчук