УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА   РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 грудня 20 15 року                                                  № 25

 

Про районну Програму

“Шкільний автобус”

на 2016-2020 роки

 

З метою безперебійного перевезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 кілометрів від шкіл, до місць навчання, роботи і додому, відповідно до статті 14 Закону України “Про освіту”, статті 21 Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 “Про затвердження Програми “Шкільний автобус”, враховуючи клопотання відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації від 17 грудня 2015 року № 1760/01-32/15, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада,

 

в и р і ш и  л а :

 

1. Затвердити районну Програму “Шкільний автобус” на 2016-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18 грудня  2015 року № 585 (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню та відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації:

2.1. Щорічно, при формуванні та внесенні змін до районного бюджету на 2016-2020 роки, передбачати кошти на фінансування заходів Програми і забезпечувати їх цільове використання.

2.2. При формуванні районного бюджету на 2016 рік та наступні роки передбачати цільову субвенцію на виконання заходів Програми для сільських, селищних рад, які забезпечують перевезення учнів та педагогічних працівників за рахунок асигнувань, доведених для району Міністерством фінансів України на галузь “Освіта”.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від              05 січня 2011 року № 46 “Про районну Програму “Шкільний автобус”.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з гуманітарних питань, у справах сім’ї  та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                         В.П.Стельмах

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Рівненської                     рішення Рівненської районної

районної державної адміністрації                        ради

18 грудня 2015 року                                              25 грудня  20 15 року

№ 585                                                                       № 25

 

Районна Програма

“Шкільний автобус” на 2016-2020 роки

 

І. Загальна частина

 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 21 Закону України “Про загальну середню освіту”, статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від                   16 січня 2003 року № 31 передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

Робота щодо організації підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів району була розпочата ще в 2002 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 року № 1305 “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”. Дане питання відрегульоване постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 “Про затвердження Програми “Шкільний автобус”. На виконання вищезгаданої постанови відділом освіти райдержадміністрації було проведено аналіз стану підвезення  учнів до загальноосвітніх навчальних закладів району та спільно з автоперевізниками внесені відповідні зміни до графіків руху автотранспорту загального користування і розкладу уроків.

На даний час в цілому по району з перевізниками різних форм власності укладено 14 угод на перевезення учнів. Всього ж в районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 10 % загальної кількості учнів, які проживають у сільській місцевості.

Враховуючи отримані напрацювання, організацію підвезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками - фізичними особами на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами.

Закупівля автобусів для організації підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюються  в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

 

ІІ. Мета і завдання Програми

 

Метою і завданнями Програми є:

1. Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

2. Підвищення освітнього рівня сільського населення.

3. Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.

4. Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

5. Організація роботи освітніх округів.

 

ІІІ. Очікувані результати Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

1. Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

2. Створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

 

ІV. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми (згідно з додатком) здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Щорічно, при формуванні та внесенні змін до районного бюджету на 2016-2020 роки, відділом освіти райдержадміністрації будуть вноситися пропозиції щодо фінансування заходів Програми, в тому числі, шляхом виділення цільової субвенції на виконання заходів Програми для сільських, селищних рад, які забезпечують перевезення учнів та педагогічних працівників за рахунок асигнувань, доведених для району Міністерством фінансів України на галузь “Освіта”.

Заступник голови ради                                                                    М.Г.Сальчук

 

 

Додаток

до Програми

 

Заходи районної Програми “Шкільний автобус” на 2016-2020 роки

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Прогнозний обсяг фінансування

1.

Придбати автобуси для поповнення та оновлення наявного парку.

Відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно протягом

2016-2020 років

 

1 млн. грн.

2.

Здійснити розподіл транспортних засобів відповідно до потреб.

Відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно протягом

2016-2020 років, після придбання

 

-

3.

Переглянути закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами територій обслуговування з урахуванням потреб в організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості.

Відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно протягом

2016-2020 років, у разі потребі

 

 

 

 

 

 

-

4.

Укласти угоди з автотранспортними підприємствами, перевізниками різних форм власності на здійснення підвезення учнів та педпрацівників.

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські, селищні ради

Щорічно протягом

2016-2020 років

700 тис. грн.

5.

Розробити і затвердити спеціалізовані транспортні маршрути для перевезення учнів та педагогічних працівників.

Відділ освіти райдержадміністрації,

сільські, селищні ради

Щорічно протягом

2016-2020 років

 

 

 

 

-

6.

Провести при необхідності коригування графіків руху рейсових автобусів, одиниць транспорту та розкладів занять.

Відділ освіти райдержадміністрації,

сільські, селищні ради

Постійно

 

 

 

-

7.

Створити у разі необхідності та при наявності технічної бази і фінансового забезпечення, спеціалізовані транспортні підприємства з перевезення учнів.

Відділ освіти,

фінансове управління райдержадміністрації

Щорічно протягом

2016-2020 років

 

 

 

 

-

8.

Під час складання проектів місцевих бюджетів, передбачати кошти, необхідні для утримання спеціалізованих транспортних підприємств, забезпечення паливо-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів.

 

Відділ освіти, фінансове управління райдержадміністрації,

сільські, селищні ради

Щорічно протягом

2016-2020 років

950 тис. грн.

щороку

9.

Під час комплектування педагогічними кадрами навчальних закладів надавати перевагу спеціалістам, які проживають в межах пішохідної доступності.

 

Відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно протягом

2016-2020 років

 

 

 

 

-

10.

Забезпечити  контроль за дотриманням вимог чинного законодавства, щодо безпеки перевезення учнів.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, відділ освіти райдержадміністрації, сільські, селищні ради

Щорічно протягом

2016-2020 років

80 тис. грн.

щороку

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                    М.Г.Сальчук