У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 грудня   20 15 року                                                     № 28

 

Про програму фінансової

підтримки Рівненської міськрайонної

газети „Слово і час” на 2016-2020 роки

 

Відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2000 року №1323/2000 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні”, законів України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня             1999 року №377 „Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” та  з метою створення належних умов для ефективної діяльності міськрайонної газети „Слово і час”, покращення її матеріально-технічного стану, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити програму фінансової підтримки Рівненської міськрайонної газети „Слово і час” на 2016-2020 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 грудня 2015 року №588 (додається).

 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2016-2020 роки передбачати кошти на реалізацію Програми.

3. Редакції Рівненської міськрайонної газети „Слово і час” розглянути питання створення у 2016 році електронного варіанту газети.

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради                     від 24 жовтня 2008 року № 601 „Про програму фінансової підтримки Рівненської міськрайонної газети „Слово і час” на 2009-2015 роки”.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків,  з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму та керівника апарату райдержадміністрації.

Голова ради                                                                        В.П.Стельмах Голова ради                                                                        В.П.Стельмах

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 22 грудня 2015 року №588

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

25 грудня  2015 року

№ 28

 

Програма

фінансової підтримки Рівненської міськрайонної газети

„Слово і час” на 2016-2020 роки

Загальна частина

 

Програма розроблена на підставі Указу Президента України                            від 09 грудня 2000 року № 1323/2000 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, Законів України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року № 377 „Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” та Статуту редакції Рівненської міськрайонної газети „Слово і час”.

Мета Програми

Надання фінансової підтримки редакції міськрайонної газети „Слово і час”, створення належних умов для ефективної діяльності редакційного колективу, спрямованої на якісне, змістовне висвітлення життя району, діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Основні завдання Програми

Розширення можливості жителів району в отриманні права на доступ до якісної, виваженої, об’єктивної інформації.

Забезпечення максимальної повноти та оперативності інформування громадян району про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району.

Заходи Програми

1. Забезпечити поглиблення взаємодії органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району з редакцією міськрайонної  газети „Слово і час” шляхом:

1) систематичного проведення зустрічей голів райдержадміністрації та районної ради, їх заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації із журналістами;

2) публікації на сторінках газети виступів керівництва райдержадміністрації та районної ради, керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації про їхню діяльність з вирішення актуальних проблем економічного та соціального розвитку району.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації, редакція міськрайонної газети „Слово і час”

 

2. З метою збільшення тиражу міськрайонної газети „Слово і час” сприяти редакції у проведенні передплатних кампаній, виділяти для передплати газети необхідні кошти бюджетним установам і закладам (школи, клуби, бібліотеки, медичні заклади та ін.).

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, редакція міськрайонної газети „Слово і час”

 

3. З метою підвищення авторитету міськрайонної газети „Слово і час” продовжувати практику реагування органів влади на критичні публікації, ділові пропозиції, зауваження читачів, надруковані на сторінках тижневика.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, редакція міськрайонної газети „Слово і час”

 

Очікувані результати Програми

 

Виконання Програми дозволить забезпечити:

– безперебійне функціонування редакції міськрайонної газети „Слово і час”;

– ефективне висвітлення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботи підприємств, установ та організацій району, а також політичних та громадських організацій;

 

– розширити тематику часопису, виконувати дизайн газети відповідно до нових стандартів макетування, оформлення матеріалів;

– розширення кола споживачів інформаційного продукту;

– реалізацію заходів щодо соціального захисту журналістів.

Обсяги та джерела фінансування

Для забезпечення реалізації всіх заходів, передбачених Програмою, покращення матеріально-технічного стану редакції міськрайонної газети „Слово і час”, фінансування здійснюється в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться у районному бюджеті, а саме:

 

Назва і зміст

Обсяги фінансування тис.грн.

2016

2017

2018

2019

2020

Оплата праці

87,7

89,0

96,5

96,5

96,5

Обов’язкові платежі

32,3

33,0

35,5

35,5

35,5

Комунальні послуги

20,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Поліграфічні послуги

150,0

155,0

165,0

165,0

165,0

Всього

290,0

300,0

320,0

320,0

320,0

 

Фінансове управління райдержадміністрації, редакція міськрайонної газети „Слово і час”

 

 

Координація роботи з виконання Програми

 

Координація роботи з виконання Програми покладається на редакцію  міськрайонної газети „Слово і час” та її співзасновників.

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                     М.Г.Сальчук