УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА   РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 20 15 року                                                  №29

 

Про хід виконання рішення районної

ради від 17 лютого 2011 року № 61

«Про районну Програму підтримки

релігійних та громадських організацій

на 2011-2015 роки»

 

Відповідно до Законів України «Про об'єднання громадян», Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»,  та з метою створення належних умов для розширення співпраці органів влади та громадських, релігійних організацій, сприяння об'єднанням громадян, релігійним організаціям  у проведенні ремонтних та реставраційних робіт, будівництві культових споруд, проведенні заходів щодо реалізації державної політики стосовно забезпечення пропаганди морально-етичних, християнських цінностей, розвитку духовної, естетичної, політичної культури населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.   Інформацію Рівненської районної державної адміністрації про хід виконання рішення районної ради від 17 лютого 2011 року № 61 «Про районну Програму підтримки релігійних та громадських організацій на 2011-2015 роки» взяти до відома (додається).

2.  Районній державній адміністрації після закінчення терміну дії Програми розробити та подати на затвердження районній раді нову Програму на наступний період.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї  та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради В.П.Стельмах

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання рішення районної ради № 61 від 17 лютого 2011 року «Про районну програму підтримки релігійних та громадських організацій на 2011-2015 роки»

З метою виконання рішення районної ради № 61 від 17 лютого                 2011 року «Про районну програму підтримки релігійних та громадських організацій на 2011-2015 роки» Рівненська районна державна адміністрація повідомляє наступне.

Робота з даного питання була спрямована на створення належних умов для розширення співпраці органів влади та громадських і релігійних організацій; сприяння об’єднанням громадян, релігійним організаціям на їх звернення у здійсненні ремонтних та реставраційних робіт, будівництві культових споруд, у проведенні заходів щодо реалізації державної політики стосовно забезпечення пропаганди морально-етичних, християнських цінностей нашого народу, розвитку духовної, естетичної, політичної культури населення.

В районі зареєстровано 132 релігійні громади. Зокрема: Українська православна церква нараховує 45 релігійних громад, з них 2 жіночих монастирі,  Українська православна церква Київського патріархату має 44 громади (відповідно до розпорядження голови ОДА від 19 вересня 2014 року № 441  Про реєстрацію статуту релігійної громади та відповідно до проведеного сходу жителів с. Ходоси), Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн баптистів - 17, Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської (п’ятидесятників) України - 23, Свідків Єгови  - 2, Римо-католицька церква  -  1.

В рамках районної Програми підтримки релігійних та громадських організацій на 2011-2015 роки церковні громади району профінансовано:                     у 2011 році було виділено та використано 105 тис. грн.,                                                у 2012 році - 120 тис. грн., з них використано 100 тис. грн,                                                у 2013 році -  80 тис. грн., з них використано 46,368 тис. грн.,                                            у 2014 році кошти в рамках зазначеної Програми  на виділялись,                                      у 2015 році - 80 тис. грн. На отримання коштів на проведення будівництва, ремонту культових споруд протягом 2014 року було 3 звернення,                              протягом 2015 року - 8 звернень.

На постійному контролі знаходяться питання дотримання громадськими, релігійними об’єднаннями чинного законодавства про засади функціонування громадських об’єднань, свободу совісті та релігійні організації.

Райдержадміністрація забезпечує представникам громадських та релігійних організацій належні умови у роботі в органах самоврядування, у проведенні загальнодержавних та релігійних заходів, що стосуються відзначення святкових, пам’ятних дат, обговоренні та вирішенні актуальних суспільних питань, у культурно-просвітницьких та виховних заходах.

Ситуація в релігійному середовищі району є відносно спокійною. Відвертих конфліктів не  спостерігається.

 

 

 

Відділом культури і туризму райдержадміністрації надаються консультації релігійним громадам щодо запобігання проявів релігійної винятковості, розпалення ворожнечі й ненависті в міжконфесійних взаєминах.

Органами місцевого самоврядування постійно забезпечується контроль за розглядом звернень релігійних організацій щодо надання їм земельних ділянок для будівництва культових споруд.

 

 

 

 

Заступник голови                                                                                 С.Подолін

райдержадміністрації