УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА   РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015року                                                  № 39

Про затвердження схеми землеустрою і

техніко – економічні обґрунтування

використання та охорони земель

частини території Рівненського району

Рівненської області (Городищенська сільська рада)

 

Розглянувши клопотання ДП «Рівненський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», представлені матеріали та керуючись статтями 10, 182, 183, 184, 186 Земельного кодексу України, статтею 45 Закону України «Про землеустрій», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

  1. Затвердити схему землеустрою і техніко – економічні обґрунтування використання та охорони земель частини території Рівненського району  Рівненської області (Городищенська сільська рада) згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                    В.П.Стельмах

 Додаток

до рішення районної ради


25 грудня 2015 року №39

 

 

 

 

Техніко - економічні показники схеми землеустрою

 

№ показ-ників

Показники

Одиниця виміру

На час складання Схеми землеустрою

На проектний період до 2026 року

 

1

2

3

4

5

 

1

Всього земель в межах сільської ради

га

1850,2000

1850,2000

 

 

в тому числі за категоріями земель:

 

1850,2000

1850,2000

 

 

- землі сільськогосподарського призначення

га

1550,0756

1494,8221

 

 

- землі житлової та громадської забудови

га

151,9735

154,9594

 

 

- землі лісогосподарського призначення

га

22,7000

46,0772

 

 

- землі водного фонду

га

42,2851

61,1349

 

 

- землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

га

78,5658

80,4266

 

 

-землі рекреаційного призначення

га

4,6000

11,9740

 

 

-землі історико-культурного призначення

га

-

0,8058

 

2

Площа земель в межах сільських населених пунктів

га

707,1100

707,5197

 

 

в тому числі:

 

 

 

с.Городище

га

653,5100

653,9197

 

 

с.Кругле

га

53,6000

53,6000

 

3

Співвідношення сільськогосподарських

угідь

га

1553,0776

1532,6462

 

 

в тому числі:

 

 

 

рілля

га

1363,0027

1222,9606

 

 

багаторічні насадження

га

73,6000

73,6000

 

 

сіножаті

га

31,6449

159,8902

 

 

пасовища

га

84,8300

76,1954

 

4

Сільськогосподарська освоєність території

%

83,94%

82,84%

 

5

Розораність території

%

73,67%

66,10%

 

6

Лісистість території

%

2,44%

3,33%

 

7

Комплекс протиерозійних заходів

га

-

1182,3649

 

7.1.

Організаційно-господарські заходи

га

-

133,9337

 

7.2.

Агротехнічні та лукомеліоративні заходи

га

-

1025,8638

 

7.2.1.

з них - вапнування кислих грунів

га

-

656,5500

 

7.3.

Гідротехнічні заходи

га

-

5,4518

 

7.4.

Агролісомеліоративні заходи

га

-

17,1156

 

8

Залуження орних земель

га

-

1,1356

 

9

Консервація деградованих та малопродуктивних земель

га

-

137,0152

 

9,1

в т.ч. реабілітація

га

-

13,0310

 

9,2

заліснення

га

-

8,2576

 

10

Рекультивація порушених земель

га

-

4,0405

 

11

Меліорація земель

га

-

5,0000

 

12

Формування екологічної мережі

га

215,4304

350,0780

 

13

Обмеження щодо використання земель - всього

га

-

322,0979

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

- в охоронних зонах ПАТ "Рівнеобленерго"

га

-

45,1638

 

 

- в охоронних зонах НЕК "Укренерго"

га

-

6,0320

 

 

- в прибережних захисних смугах

га

-

74,0519

 

 

- в cанітарно-захисних зонах вздовж газопроводу

га

-

10,8734

 

 

в cанітарно-захисних зонах вздовж автомобільних доріг до лінії регулювання житлової забудови

га

-

90,6779

 

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (столярний цех)

га

-

2,6968

 

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (виробництво будматеріалів)

га

-

2,7372

 

 

-в санітарно-захисних зонах водонапірних башт

га

-

2,3749

 

 

-в санітарно-захисних зонах очисних споруд

га

21,6173

 

 

-в санітарно-захисних зонах пожежного депо

га

4,8979

 

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (кладовищ)

га

-

60,9748

 

14

Агротехнологічні групи грунтів - всього

га

-

641,5070

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

- група орних земель

га

-

466,6628

 

 

- група консервації

га

-

128,7576

 

 

в т.ч. реабілітації

га

-

13,0310

 

 

- група спеціального використання

га

-

8,4782

 

 

- кормова група

га

-

37,6084

 

15

Еколого-економічний ефект від впровадження комплексу протиерозійних заходів

на 1 га, тис. грн.

-

0,21

 

тис. грн.

-

250,67

 
 

Заступник голови ради                                                                     М.Г.Сальчук