УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА   РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                  №40

Про затвердження схеми землеустрою і

техніко – економічні обґрунтування

використання та охорони земель

частини території Рівненського району

Рівненської області (Кустинська сільська рада)

 

Розглянувши клопотання ДП «Рівненський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», представлені матеріали та керуючись статтями 10, 182, 183, 184, 186 Земельного кодексу України, статтею 45 Закону України «Про землеустрій», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

 

  1. Затвердити схему землеустрою і техніко – економічні обґрунтування використання та охорони земель частини  території Рівненського району  Рівненської області (Кустинська сільська рада) згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                    В.П.СтельмахДодаток

до рішення районної ради


25 грудня 2015 року

№ 40

 

 

 

Техніко - економічні показники схеми землеустрою

№ показ-ників

Показники

Одиниця виміру

На час складання Схеми землеустрою

На проектний період до 2026 року

1

2

3

4

5

1

Всього земель в межах сільської ради

га

2368.1000

2368.1000

 

в тому числі за категоріями земель:

 

2368.1000

2368.1000

 

- землі сільськогосподарського призначення

га

1515.1737

1323.9586

 

- землі житлової та громадської забудови

га

94.2728

196.7799

 

- землі лісогосподарського призначення

га

485.4515

479.3419

 

- землі водного фонду

га

85.0700

163.8670

 

- землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

га

140.2163

141.1476

 

-землі природоохоронного призначення

га

6.2000

6.2000

 

-землі рекреаційного призначення

га

41.7157

54.7698

 

-землі історико-культурного призначення

га

2.0352

2

Площа земель в межах сільських населених пунктів

га

327.1000

417.2333

 

в тому числі:

 

 

с.Кустин

га

211.3000

278.1591

 

с.Решуцьк

га

73.9000

82.7152

 

с.Сергіївка

га

41.9000

56.3590

3

Співвідношення сільськогосподарських угідь

га

1518.3237

1493.9116

 

в тому числі:

 

 

рілля

га

1269.9372

1235.1498

 

багаторічні насадження

га

7.0000

14.3064

 

сіножаті

га

170.3846

195.4124

 

пасовища

га

71.0019

49.0430

4

Сільськогосподарська освоєність території

%

65.47%

63.08%

5

Розораність території

%

53.63%

52.16%

6

Лісистість території

%

22.88%

22.96%

7

Комплекс протиерозійних заходів

га

-

1571.8758

7.1.

Організаційно-господарські заходи

га

-

350.0056

7.2.

Агротехнічні та лукомеліоративні заходи

га

-

1213.8409

7.2.1.

з них: вапнування кислих грунтів

га

-

401.1000

7.3.

Гідротехнічні заходи

п.м, га

-

7.5000

7.4.

Агролісомеліоративні заходи

га

-

0.5293

8

Залуження орних земель

га

-

5.4214

9

Рекультивація порушених земель

га

-

5.8884

10

Формування екологічної мережі

га

919.71

910.58

11

Обмеження щодо використання земель - всього

га

-

583.5618

 

в тому числі:

 

 

 

- в охоронних зонах ЛЕП

га

-

77.3754

 

- в прибережних захисних смугах

га

-

128.6060

 

- в cанітарно-захисних зонах вздовж автомобільних доріг до лінії регулювання житлової забудови

га

-

242.7410

 

- в cанітарно-захисних зонах вздовж залізниці

га

-

39.0959

 

- в санітарно-захисних зонах артсвердловин

га

-

1.3765

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (території під промисловість)

га

-

4.1647

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (склад)

га

-

1.3600

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (типографія)

га

-

1.3600

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (очисні споруди)

га

-

7.2902

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (кладовищ)

га

-

77.4805

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (ковбасний цех)

га

-

2.7116

12

Агротехнологічні групи грунтів - всього

га

-

1393.2245

 

в тому числі:

 

 

 

- група орних земель

га

-

797.2255

 

- грунтозахисна група орних земель

га

-

338.6958

 

- група спеціального використання

га

-

105.7716

 

- кормова група

га

-

151.5316

13

Еколого-економічний ефект від впровадження комплексу протиерозійних заходів

на 1 га, тис. грн.

-

0.12

тис. грн.

-

184.35

14

Термін здійснення проектних заходів

років

-

10


 

 

 

 

 

 
Заступник голови ради


М.Г.Сальчук