УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА   РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 20 15 року                                                  № 63

Про  Регламент районної ради

сьомого скликання

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

1.      Затвердити Регламент районної ради сьомого скликання (додається).

2. Рішення районної ради від 26 листопада  2010 року  № 5 «Про Регламент районної ради шостого скликання» визнати таким, що втратило чинність.

 

 

 

Голова ради                                                                              В.П.Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

від 25 грудня 20 15 року № 63

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

РІВНЕНСЬКОЇ   РАЙОННОЇ   РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

м. Рівне – 2015

 

Розділ 1. Загальні положення

Рівненська районна рада (далі – районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Рівненського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

Стаття 1.1. Правові засади роботи районної ради

Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», цим Регламентом, іншими законодавчими та нормативними документами.

 

Стаття 1.2. Дія Регламенту

Регламент районної ради (далі Регламент) є документом, обов'язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок скликання й проведення сесій районної ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії ради.

 

Стаття 1.3. Основні принципи діяльності районної ради

Діяльність районної ради базується на принципах:

-                     народовладдя;

-                     законності;

-                     гласності;

-                     прозорості   та  відкритості;

-                     колегіальності;

-                     поєднання місцевих і державних інтересів, а також інтересів територіальних громад різних рівнів;

-                     виборності;

-                     правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим Регламентом та чинним законодавством України;

-                     підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами Рівненського району;

-                     державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

-                     судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 1.4. Місце проведення та мова ведення засідань районної ради

1. Районна рада проводить пленарні засідання у приміщенні районної ради (м. Рівне, вул.Соборна, 195) за винятком виїзних засідань, місце проведення яких визначається розпорядженням голови районної ради.

2.  Робота районної ради ведеться державною мовою.

3.  У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову, завчасно в заяві на виступ повідомляє про це головуючого на засіданні. У такому випадку виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу на українську мову.

 

Стаття 1.5. Забезпечення відкритості і гласності засідань районної ради, її президії, постійних та тимчасових комісій

Засідання районної ради, її президії, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом, іншими законодавчими актами. Відкритість засідання забезпечується шляхом запрошення на них представників засобів масової інформації.

Прозорість та відкритість районної ради забезпечується шляхом:

-        систематичного та оперативного оприлюднення інформації  міськрайонним тижневиком «Слово і час» та міськрайонним радіомовленням «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради;

-        розміщення інформації на інформаційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет «Рівненська районна рада» за адресою: rivnerayrada.rv.ua;

-        обов’язкової он-лайн трансляції відкритих пленарних засідань сесій районної ради.

 

Стаття 1.6. Присутність на пленарному засіданні районної ради фізичних та юридичних осіб без попереднього запрошення та виклику

На засіданнях районної ради, її органів, можуть бути присутніми громадяни – фізичні, юридичні особи, представники об’єднань громадян без статусу юридичної особи за попереднім записом у виконавчому апараті ради при пред’явленні документа, що посвідчує особу, шляхом подання заяви головуючому на засіданні.

 

Стаття 1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається районною радою з урахуванням приналежності депутатів до депутатських фракцій та груп. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 1.8. Присутність на пленарному засіданні районної ради за запрошенням та за викликом

1.   На засіданні районної ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи.

2.   Районна рада не менш як 1/3 голосів депутатів або підписів від складу ради може вимагати присутності на засіданні будь-якого державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування.

3.   Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

4.   Головуючий повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

 

Стаття 1.9. Етика присутніх на пленарному засіданні районної ради

Особи, присутні на засіданні районної ради, її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядку. У разі порушення цими особами порядку за розпорядженням головуючого на засіданні вони можуть бути випроваджені з приміщення, де проходить засідання.

 

Стаття 1.10. Забезбечення контролю за додержанням Регламенту

Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.

Розділ 2. Сесії районної ради

Глава І. Розпорядок роботи

Стаття 2.1. Порядок проведення сесії районної ради

Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються із пленарних засідань районної ради і засідань постійних комісій, що проводяться, як правило, в період між пленарними засіданнями.

Стаття 2.2. Відкриття сесії

Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.

 

Стаття 2.3. Виконання Державного гімну України

Після відкриття сесії, а також після оголошення головуючим про закриття сесії, виконується Державний гімн України.

Стаття 2.4. Повідомлення щодо планування сесій районної ради

Головуючий на засіданні на початку кожної сесії після можливого скороченого обговорення порядку денного сесії повідомляє орієнтовну дату закриття сесії, а в кінці сесії – орієнтовну дату відкриття наступної.

Глава II. Перша сесія районної ради нового скликання

Стаття 2.5. Організаційне забезпечення першої сесії районної ради

Після визнання повноважень депутатів районної ради виконавчий апарат районної ради надає депутатам:

-      Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»;

-      Регламент районної ради попереднього скликання;

-      перелік постійних комісій районної ради попереднього скликання;

-      список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;

-      пропозиції депутату щодо визначення його побажання працювати у відповідній комісії районної ради.

 

Стаття 2.6. Тимчасова президія та обрання голови районної ради і його заступника

1.      Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка  забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

2.   Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який  інформує  раду  про підсумки виборів депутатів.

3.  З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти  осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

4.  Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Порядок головування визначається членами тимчасової президії, а у випадку недосягнення згоди – порядок головування членів тимчасової президії визначається депутатами ради шляхом голосування.

5.   З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

6.   Рішення з питання обрання голови районної ради підписує головуючий – депутат районної ради з числа членів тимчасової президії першої сесії ради.

Стаття 2.7. Порядок прийняття рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника, створення і обрання депутатських комісій

Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та створення і обрання депутатських комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Глава III. Порядок скликання чергових сесій районної ради

 

Стаття 2.8. Скликання сесії головою районної ради

1.    Сесії районної ради скликаються головою районної ради.

2.   Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань  відведення  земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 2.9. Скликання сесії заступником голови районної ради

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

-       відповідно до доручення голови районної ради;

-     якщо сесія не скликається головою ради у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-    якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ст.2.10. цього Регламенту;

-      якщо сесія не скликається в строки, передбачені п.2 ст.2.8. цього Регламенту.

 

Стаття 2.10. Скликання сесії депутатами районної ради та головою районної державної адміністрації

Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

 

Стаття 2.11. Деякі питання скликання сесії депутатами або постійною комісією районної ради

У разі, якщо посадові особи, зазначені в п.1 ст.2.8. та ст.2.9. цього розділу, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ст.2.10. цього розділу, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 2.12. Доведення до відома депутатів і населення рішення про скликання сесії районної ради

Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.

 

Стаття 2.13. Скликання сесії районної ради щодо розгляду петиції

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Стаття 2.14. Повноважність сесії районної ради

Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2.15. Відкриття та ведення сесії районної ради

1. Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник.

2. У випадку, передбаченому ст.2.9. цього розділу, сесію відкриває і веде заступник голови районної ради.

3. У випадку, передбаченому ст.2.11. цього розділу, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради – один з депутатів ради.

Глава IV. Порядок денний сесії

 

Стаття 2.16. Узгодження та оприлюднення проекту порядку денного сесії районної ради

Проект порядку денного сесії районної ради оприлюднюється на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет, узгоджується з президією районної ради і повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених ст.2.12 даного Регламенту – не пізніше як за день до проведення сесії.

 

Стаття 2.17. Формування проекту порядку денного сесії районної ради

1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше як за 25 днів до відкриття чергової сесії – головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями, групами, головою районної державної адміністрації, а у виняткових випадках, передбачених ст.2.12 даного Регламенту – не пізніше як за день до сесії. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Розроблені відповідними розпорядниками та оприлюднені ними проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 15 днів до відкриття сесії, а розглядаються та погоджуються з профільними постійними комісіями не пізніше як за 7 днів до сесії.  В разі порушення цього терміну питання виключається з проекту порядку денного сесії та переноситься на розгляд наступної сесії районної ради.

 

Стаття 2.18. Затвердження порядку денного сесії районної ради

1.  Проект порядку денного, сформований відповідно до вимог ст.2.16, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2.  Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

3.   Питання включається до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

4. Питання виключається з ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії і приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

5. Рішення про включення, зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

6. Рішення про розгляд питання, не включеного до порядку денного сесії, районна рада може прийняти більшістю депутатів від загального складу.

Глава V. Робочі органи сесії

 

Стаття 2.19. Робочі органи сесії районної ради

1.   Робочими органами сесії районної ради є :

-      президія у складі голови районної ради, заступника голови районної ради (або головуючого і його заступників у випадках, що вказані у ст.2.11.).

-      лічильна комісія у складі голови та двох членів, що обирається на кожній сесії районної ради та на  випадок проведення таємного голосування бюлетенями.

2. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, його заступником, головами постійних комісій, керівниками депутатських фракцій, груп, депутатами.

3. Вибори лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

4. Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.

Стаття 2.20. Лічильна комісія сесії

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.

 

Стаття 2.21. Секретаріат сесії

Функції секретаріату сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат організовує ведення протоколів, стенограм сесійних засідань, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

 

Глава VI. Порядок підготовки, проектів рішень

районної ради

Стаття 2.22. Загальні положення

1.   Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.   Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної ради, готують ініціатори звернення:

-    постійні комісії;

-    депутати;

-    за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради – відповідні відділи виконавчого апарату районної ради;

-     структурні підрозділи районної державної адміністрації;

-     особи, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством України.

Стаття 2.23. Підготовка проектів рішень районної ради

1. Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів та згідно з цим Порядком.

2.   Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.

В проектах рішень щодо виконання рішень районної ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради тощо.

За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішень.

3.      Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради, або подаються у виконавчий апарат районної ради в електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному  засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради rivnerayrada.rv.ua.

4.   Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати  5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення).

Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення.

Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «Про що?».

Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.

5.   Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.

У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.

Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути меншою, ніж постановча.

6.   У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно-правових документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування.

7.   Виконавцями рішень можуть визначатися районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.

Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування.

Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

8.   У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.

Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.

9.   Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

10.   Рішення підписуються головою ради.

Форма підпису:

Голова ради                                             (Ініціали, прізвище)

 

У випадках, передбачених Регламентом районної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде заступник голови районної ради або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

11.    Нижче підпису голови ради в проекті рішення зазначається, ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.

Наприклад:

Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації.

 

Начальник відділу (підпис)                                        (Ініціали, прізвище)

Оприлюднено на веб-сайті ____________

(назва сайту)

__ ________ 20_____ року.

 

У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або президія районної ради повертають проект рішення на доопрацювання.

У разі недотримання строків, визначених частиною 3 цієї статті, оприлюднення проектів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.

 

Стаття 2.24. Друк проектів рішень районної ради

1.    Проекти рішень друкуються на бланках формату А4 (210x297) відповідно до інструкції з діловодства в районній раді.

Складання документа на папері іншого формату не дозволяється.

2.   Текст проекту рішення розміщується на бланку і друкується відповідно до вимог уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

 

Стаття 2.25. Погодження рішень районної ради

1.  Рішення підлягають обов'язковому погодженню із причетними до їх виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає причетні до виконання структурні підрозділи районної державної адміністрації та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.

В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.

2. Погодження проекту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій районної ради безпосереднім виконавцем з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект рішення, а також за необхідності дата візування.

Голови постійних комісій районної ради візують проекти рішень після засідань постійних комісій, а керівництво районної ради після президії районної ради.

Відповідальність за зміст проекту рішення в однаковій мірі несуть всі особи, які його погодили.

3.  Погодження  рішень оформляється  на зворотному боці останнього аркуша першого примірника (оригіналу).

Аркуш погодження оформляється за такою формою:

 

Рішення підготував:

(Підпис)      (Ініціали, прізвище)  Найменування посади

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)      (Ініціали, прізвище)  Найменування посади

4.   Рішення погоджуються з:

-    першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

-  керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають безпосереднє відношення до питання, що розглядається;

-    виконавцями завдань, визначених проектом.

5.   В районній раді рішення погоджуються:

-    заступником голови районної ради;

-    керуючим справами районної ради;

-   головами профільних постійних комісій районної ради (відповідно до розподілу функцій та повноважень);

–   начальником організаційного відділу районної ради;

-    начальником юридичного відділу районної ради;

-    начальником відділу з питань контролю та діловодства районної ради.

6.   Рішення з фінансових питань обов'язково погоджуються начальником фінансового управління райдержадміністрації; рішення з питань, пов'язаних з програмами соціально-економічного та культурного розвитку - начальником управління економіки райдержадміністрації, рішення  пов’язані з фінансуванням виконавчого апарату районної ради - начальником фінансово-господарського відділу районної ради.

Стаття 2.26. Порядок передачі проектів рішень до районної ради

Згідно з частиною 1 статті 2.16 Регламенту районної ради пропозиції до орієнтовного порядку денного сесії з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного з комплектом відповідних документів подаються до районної ради не пізніше як за 25 днів до відкриття сесії з супровідним листом за підписом ініціаторів внесення пропозицій.

Розроблені відповідними розпорядниками та оприлюднені ними на веб-сайті в мережі Інтернет і погоджені у встановленому порядку проекти рішень  передаються до районної ради не пізніше ніж за 15 днів до сесії.

Одночасно здається проект рішення на електронному носії інформації.

Інформація записується в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Arial (розмір шрифту - 10) і формату запису RTF. Відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе безпосередній розпорядник (хто готував проект рішення).

 

Стаття 2.27. Оформлення додатків до рішень районної ради

1.  У ряді випадків рішення ради можуть мати додатки, в яких конкретизується зміст окремих пунктів. Додатки можуть бути у вигляді цифрових таблиць, що уточнюють зміст рішення, або вживаються як документ, що носить самостійний характер (положення, правила, статути тощо).

Коли рішенням затверджуються додатки, вживаються такі форми:

2.1.  якщо один додаток:

«Забезпечити виконання заходів .... згідно з додатком». «Затвердити заходи щодо підготовки .... (додаються)».

2.2.  якщо декілька додатків:

«Затвердити постійно діючу комісію згідно з додатком 1».

«Затвердити  згідно з додатком 2».

або: «Затвердити постійно діючу комісію (додаток 1)».

«затвердити   (додаток 2)».

3.   Кожен додаток повинен мати відмітку з посиланням на рішення, яким він затверджений, його дату та номер. Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша.

Наприклад:                                         Додаток 1

до рішення Рівненської районної ради

24.05.2007 № ____

Якщо документ (програма, положення, заходи, правила) затверджується рішенням, то використовується гриф затвердження. Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати та номера затверджуваного документа у називному відмінку.

Наприклад:

Затверджено

Рішення Рівненської районної ради

18.06.2007 № 245

Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів, робочих груп тощо оформляється за алфавітним порядком прізвищ, запропонованих до їх складу осіб, із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням та у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є працівниками органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, то обов'язкове зазначення їхньої згоди брати участь у роботі органу.

4. Додатки до рішення згідно з Регламентом районної ради підписуються заступником голови районної ради.

5. У додатках, як і в текстах рішень, вживаються лише загальноприйняті скорочення.

 

Стаття 2.28. Порядок підготовки питань щодо звітів районної державної адміністрації, які виносяться на розгляд ради

1. Звіти районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень, цільових програм, бюджету та з інших питань розглядаються районною радою відповідно до Регламенту районної ради, а також на виконання рішень ради або вимогу депутатів, постійних комісій чи сесії.

2. Районна державна адміністрація, її структурні підрозділи забезпечують подання звітів, відповідних проектів рішень, необхідних інформаційних та допоміжних матеріалів до них в терміни, визначені Регламентом районної ради.

3.  Подані звіти попередньо розглядаються головою районної ради,  заступником голови ради та направляються на розгляд профільних постійних комісій.

4.  Профільні постійні комісії районної ради розглядають на своїх засіданнях звіти районної державної адміністрації, готують та приймають відповідні висновки і рекомендації, розробляють проекти рішень щодо звітів райдержадміністрації.

5.  З метою розробки проектів рішень районної ради з цих питань профільні постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчого влади та органів місцевого самоврядування.

6.  Разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали, які дають об'єктивну оцінку стану справ: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради, тощо.

7.  Оприлюднені проекти рішень ради щодо звітів райдержадміністрації надсилаються або роздаються депутатам не пізніше дня проведення засідання постійних комісій ради, на яких попередньо розглядаються питання, що вносяться на розгляд сесії районної ради.

 

Стаття 2.29. Підготовка проектів рішень постійними комісіями та депутатами районної ради

1.    Постійні комісії та депутати районної ради розробляють та готують проекти рішень ради з питань, що належать до відання ради.

2.  З питань розробки та підготовки проектів рішень ради постійні комісії, депутати районної ради можуть залучати посадових осіб виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Проекти рішень районної ради, що розробляються та готуються постійними комісіями, депутатами районної ради погоджуються заступником голови районної ради, керуючим справами районної ради, начальником організаційного відділу, начальником юридичного відділу, начальником відділу з питань контролю та  діловодства районної ради, посадовими особами, що брали участь у їх підготовці, а також виконавцями, яким у рішенні встановлюються певні завдання або доручення.

4.  У разі необхідності до проектів  рішень готуються додаткові матеріали, які підписуються головою (головами) постійної комісії або депутатами районної ради, що готують відповідний проект рішення.

5. Оприлюднені відповідні проекти рішень районної ради розглядаються на засіданнях профільних комісій ради, які приймають висновки або рекомендації щодо внесення таких проектів рішень на розгляд ради.

Стаття 2.30. Доопрацювання рішень ради

1. Зміни, внесені до проекту рішення за рекомендаціями постійних комісій районної ради, вносяться розробником проекту рішення або ним надається вмотивована відмова.

2. Змінений проект рішення або вмотивована відмова подаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за один день до сесії районної ради.

3.   Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарних засідань.

 

Стаття 2.31. Реєстрація рішень, тиражування, доведення до виконавців

1.  Рішення після його підписання реєструється головним спеціалістом відділу з питань контролю та діловодства районної ради в журналі реєстрації рішень районної ради та не пізніше п’яти робочих днів оприлюднюється на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

2.  Датою рішення районної ради є дата його прийняття сесією. Нумерація рішень районної ради розпочинається з початку відповідного скликання.

3.   Відповідно до інструкції з діловодства районної ради у десятиденний термін після підписання необхідна кількість примірників рішень ради направляється відділом з питань контролю та діловодства районної ради виконавцям та зацікавленим особам. Кожен примірник рішення, що розсилається, завіряється печаткою «Канцелярія».

4.   Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з оригіналами інших інформаційно-довідкових матеріалів до нього, підшиваються до протоколу сесії і зберігаються у відділі з питань контролю та  діловодства районної ради не менше 5 років, після чого передаються на зберігання до державного архіву.

5. Тиражування рішень здійснює відділ з питань контролю та діловодства районної ради.

6.  Копії рішень на інформаційний запит фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи видаються виконавчим апаратом районної ради.

Розділ 3. Засідання районної ради

Глава І. Ведення пленарних засідань

Стаття 3.1. Гласність сесії районної ради

Сесії ради проводяться гласно, крім випадків передбачених законодавством.

 

Стаття 3.2. План роботи районної ради

Засідання ради, як правило, проводиться за планом роботи, який затверджується на кожне півріччя.

 

Стаття 3.3. Прийняття рішення на засіданні районної ради

Рішення районної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 3.4. Ведення пленарного засідання районної ради

1.   Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно з п.3 ст.2.14. цього Регламенту.

2.    На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради, або одному з депутатів за дорученням ради.

Глава II. Обов'язки та права головуючого на засіданні

Стаття 3.5. Повноваження головуючого на засіданні

Головуючий на засіданні районної ради:

-    відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

-    вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

-    організовує розгляд питань;

-    оголошує списки осіб, які записалися на виступи;

-    надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

-    створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-    ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-    забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

-    робить  офіційні  повідомлення,  а також  ті,  які вважає необхідним оголосити;

-    вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

-    здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття 3.6. Обов'язки головуючого на засіданні

Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

Стаття 3.7. Права головуючого на засіданні

Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:

-    у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

-    ставити запитання;

-    скликати погоджувальну раду депутатських фракцій, груп.

 

Глава III. Порядок відкриття засідання районної ради

 

Стаття 3.8. Відкриття засідання районної ради

1.   Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст.2.13. Регламенту.

2.    Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради.

3.   Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання ради виконавчим апаратом районної ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування компенсаційних виплат депутату за час участі в засіданнях.

4.    У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку вважається, що депутат участі у голосуванні не бере.

 

Стаття 3.9. Оголошення щодо присутніх на засіданні

На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні, про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

 

Стаття 3.10. Прийняття рішення про неможливість відкриття засідання

Якщо відкриття засідання неможливе, у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день (ст.3.21.), або переходить до розгляду питання, зазначеного в ст.3.22.

 

Стаття 3.11. Оголошення порядку денного засідання

На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

 

Стаття 3.12. Порядок розгляду питань, не розглянутих на поточному засіданні

Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

 

Стаття 3.13. Повідомлення про день, час і порядок денний наступного засідання ради

Якщо день, час і порядок денний наступного засідання ради не були оголошені або змінилися, голова районної ради повідомляє про це кожного депутата письмово або через засоби масової інформації, в окремо взятих випадках - телефонограмою.

Стаття 3.14. Розгляд питань порядку денного

1.  Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2.  Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення у депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення 1/3 голосів депутатів від загального складу ради.

 

Глава IV. Прийняття рішень

 

Стаття 3.15. Прийняття рішень

Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 3.16. Прийняття рішень без обговорення

Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

 

Стаття 3.17. Попередній розгляд питання комісіями районної ради

Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його розгляд у відповідних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 3.18. Місце здійснення голосування депутатами

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці. Результати голосування підводить та оприлюднює лічильна комісія.

 

Стаття 3.19. Відхилення проекту рішення

Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

 

Стаття 3.20. Порядок визнання рішення прийнятим

Рішення (крім процедурного або зазначеного в цьому Регламенті окремо) вважається прийнятим, якщо після його обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 3.21. Порядок прийняття рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання

Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

 

Стаття 3.22. Прийняття процедурних рішень

Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні (тобто, подали голоси «за», «проти» або «утримався»), за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 3.23. Поняття процедурних рішень

1.  Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в Регламенті як процедурні.

2.   Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

 

Стаття 3.24. Порядок скасування рішень

1. Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішення.

2. Протокольні доручення районної ради з питань, порушених депутатами районної ради на пленарних засіданнях і підтриманих районною радою, доручення головуючого на пленарному засіданні за заявами депутатів районної ради оформляє виконавчий апарат ради та подає на підпис керівництву районної ради.

3. Підписані протокольні доручення реєструються і тиражуються у необхідній кількості виконавчим апаратом районної ради для відправлення адресатам.

4.  Про стан виконання доручень інформація надається керівництву та депутатам районної ради.

 

Стаття 3.25. Прийняття рішень відкритим поіменним голосуванням

1.  Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним  голосуванням.

2.  Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом:

– підняттям посвідчення депутата районної ради.

3. Дані про результати поіменного голосування є відкритими для всіх. Секретаріат ради надає їх на прохання депутатів та забезпечує їх оприлюднення у 20-денний термін на офіційному сайті районної ради.

 

Стаття 3.26. Прийняття рішень таємним голосуванням

Таємне голосування обов'язково проводиться у таких випадках:

– обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади (крім дострокового припинення повноважень голови ради, заступника голови ради в разі звернення з особистою заявою про складання ними своїх повноважень);

– прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.

Стаття 3.27. Порядок набрання рішеннями ради законної сили

1.  Районна рада не може приймати рішень, інших актів, які суперечать Конституції України, чинним законам.

2.  Рішення, прийняті районною радою, підписуються головою ради, а додатки до них – заступником голови районної ради.

3. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію.

Глава V. Порядок надання слова

Стаття 3.28. Час, який надається для доповіді

1. Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 години, для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин. Відлік часу здійснюється головуючим на засіданні.

2. У разі необхідності головуючий на засіданні може, на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів, продовжити йому час для виступу.

3.   Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 3.29. Припинення надання слова

Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

 

Стаття 3.30. Рішення про збільшення часу для надання слова

Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.

 

Стаття 3.31. Виступи представників депутатської фракції, групи

Для організації обговорення окремих питань порядку денного за зверненням головуючого на засіданні або на пропозицію, підтриману більшістю депутатів, які взяли участь у голосуванні, може бути встановлений сумарний час для виступу представників кожної депутатської фракції, групи в межах 10-15 хвилин. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

 

Стаття 3.32. Заява про надання слова для виступу

1.   Заява про надання слова для виступу на засіданні подається в письмовій формі на ім'я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється її секретаріатом. Заява для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій може подаватися усно.

2. Головуючий на засіданні може дати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 

Стаття 3.33. Право на запитання доповідачу

1.  Кожна з депутатських фракцій, груп має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2.  Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

 

Стаття 3.34. Процедура надання слова

1.  На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців, на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

2.  Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

 

Стаття 3.35. Відмова від свого запису на виступ

1.  Депутат у будь-який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово секретаріат сесії, або усно в ході засідання.

2.  У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно з п.1 цієї статті.

 

Стаття 3.36. Кількість виступів депутатів на засіданні. Запитання доповідачам і співдоповідачам

1.   Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2.   Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3.   Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій, груп по черзі на засадах рівності. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

Стаття 3.37. Порядок виголошення доповідей, співдоповідей, виступів

1.  Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити виголошуються з трибуни.

2.   За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3.   Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.

4.  Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів, повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату сесії відразу ж після закінчення засідання.

 

Стаття 3.38. Прийняття рішення при розгляді питання про оголошення перерви в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії

1.  Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат або уповноважений депутатської фракції, групи може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. За мотивованим зверненням уповноваженого представника зареєстрованої депутатської фракції, групи головуючий на засіданні може оголосити перерву в засіданні до 30 хвилин.

 

Глава VI. Внесення пропозицій, поправок

Стаття 3.39. Внесення пропозицій, поправок

1.  Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

2.  Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

 

 

 

 

 

Глава VII. Порядок голосування пропозицій

Стаття 3.40. Обговорення і проведення голосування

1.  Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2.    Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.

3.    Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 

Стаття 3.41. Оголошення про перехід до голосування

1.  Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

2. Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.

 

Стаття 3.42. Винесення на голосування пропозиції та поправок

1.  На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим Регламентом порядку.

2.  Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

3.    Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

4.  Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться.

 

Стаття 3.43. Порядок винесення пропозицій на голосування

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду.  Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.

2.   Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями, групами, вона ставиться на голосування першою.

 

Стаття 3.44. Винесення на голосування поправки до пропозиції

Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

 

Стаття 3.45. Текст пропозицій, поправок

1.  Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2.   Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою, або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.

3.   Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

4.   Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 3.46. Процедура голосування

1.   Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2.    У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.

 

Глава VIII. Таємне голосування

 

Стаття 3.47. Організація таємного голосування

1.  Таємне голосування здійснюється шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

2. Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

3. Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабін для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

4.  Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред'явлення посвідчення депутата районної ради. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

5.    Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

6.  Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

7.    Якщо в бюлетень для таємного голосування внесено більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо кожен з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, то вони не мають права висувати свої кандидатури на цю ж посаду повторно.

8.  У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

9.   Про результат таємного голосування бюлетенями лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою відкритим нефіксованим голосуванням.

 

Глава IX. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 3.48. Дисципліна та етика пленарних засідань

На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.

Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

 

Стаття 3.49. Надання слова для пояснень чи зауважень

Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.

Стаття 3.50. Перешкоджання виступу

1.    Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням трибуни тощо).

2.     Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов'язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 3.51. Підстави для залишення депутатом сесійної зали до кінця засідання.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

 

Стаття 3.52. Оголошення перерви або закриття засідання у разі грубого порушення дисципліни

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава X. Протокол, стенографічний звіт

 

Стаття 3.53. Протокол засідання районної ради

Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії районної ради  оформляється не пізніше п’яти  робочих днів  та підписується головуючим на засіданні ради.

 

Стаття 3.54. Стенографічний звіт засідання районної ради

1.   Засідання районної ради стенографується. Ведення стенографічного звіту засідання забезпечує виконавчий апарат ради. Стенографічний звіт засідання районної ради оформляється не пізніше 15 робочих днів та повністю відтворює хід обговорень.

2.    До стенографічного звіту засідання районної ради додатково включаються:

-      дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

-      результати поіменного голосування;

-      тексти не виголошених виступів депутатів, подані в секретаріат сесії;

-      окремі думки депутатів та їх фракцій, груп щодо прийнятих рішень;

-      письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів.

3.   Запис виступів на засіданні районної ради зберігається на електронному диску протягом місяця.

 

Стаття 3.55. Копії та витяги із стенографічних звітів та протоколів

1. Стенографічний звіт і протокол засідання районної ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

2.  Депутати забезпечуються витягами із стенографічних звітів за їх особистими заявами до голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхніми зверненнями стенограми, протоколи засідань районної ради для ознайомлення.

 

Розділ 4. Депутати районної ради, посадові особи і органи районної ради

Глава І. Депутати районної ради

Стаття 4.1. Правові засади діяльності депутатів районної ради

Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", цим Регламентом та іншими законодавчими актами.

 

Стаття 4.2. Набуття депутатом районної ради повноважень

1.  Депутат районної ради набуває свої повноваження в результаті  обрання його до ради відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

2.  Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради  підсумків виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання,  крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата  районної ради або ради, до складу якої його обрано.

 

Стаття 4.3. Посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак

Депутатам після визнання районною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак. Депутат обов'язково носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов'язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття4.4. Депутат районної ради, як представник інтересів територіальної громади

1.  Депутат районної ради є представником інтересів територіальних громад села, селища, який відповідно до Конституції України і Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

2. Депутат районної ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого округу, зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

3.  Депутат районної ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради – представницького органу місцевого самоврядування.

4.   Депутат районної ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

5.   Депутат обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій районної ради.

 

Стаття 4.5. Діяльність депутата районної ради

До діяльності депутата районної ради відноситься:

–     участь у засіданнях районної ради;

–     участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, фракцій, робочих чи підготовчих груп;

–     виконання доручень районної ради та її органів;

–     робота  над підготовкою  проектів  документів та виконання інших депутатських повноважень;

–     робота у виборчому окрузі.

 

Стаття 4.6. Права депутата районної ради

Депутат районної ради має право:

–  обирати і бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;

–   пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;

–    вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради, її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

–   вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;

–   висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

–   порушувати питання про недовіру органам, утвореним районною радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

–  брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

–   вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

–   виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

–    оголошувати на засіданнях ради та її органів, у встановленому радою порядку, тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

–    інші права, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

Стаття 4.7. Гарантії здійснення депутатської діяльності

1.    На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету у розмірі добових витрат, визначених чинним законодавством.

2.    Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, засіданнях фракцій, до складу якої входить депутат.

3.   Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ.

4.  Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також голови ради. Про результати перевірки депутат доповідає раді, її органу або голові ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання доручень районної ради та її органів приймають: районна рада, голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

5.   Депутат зобов'язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, в т.ч. і в таємному, за винятком випадків, що визначені п.9 цієї статті та іншими обставинами, передбаченими чинним законодавством.

6.   Депутат зобов’язаний здійснювати свій виступ від мікрофонів, встановлених у сесійній залі.

7.    При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звертатися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні.

8.   Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9.     Депутат не бере участі в голосуванні, якщо районна рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

 

Стаття 4.8. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів

1.    Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2.    Не є поважною причиною для відсутності депутата причина, зазначена в статті 3.51.

 

Стаття 4.9. Повідомлення про неможливість участі в засіданні

1.   Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

2.   Дані про відсутність депутатів на засіданнях районної ради та її органів без поважних та з невідомих причин можуть друкуватися в районній  газеті після закінчення кожної сесії.

 

Стаття 4.10. Доступ до офіційних документів

1.   Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.

2.   Депутат має право знайомитися з офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

 

Стаття 4.11. Звіт депутата про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян

1.   Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

2.    Звіт депутата районної ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання, особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

3.     Звіт депутата районної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

4.   Депутат районної ради не пізніш, як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через засоби масової інформації або в інший спосіб.

5.  Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату районної ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту перед виборцями.

6.    Депутат районної ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові, у зв’язку з його депутатською діяльністю.

7.   Звіти і зустрічі депутатів районної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Стаття 4.12. Розгляд депутатами районної ради пропозицій, заяв і скарг громадян

Депутат районної ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів щодо їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, систематично веде прийом громадян.

 

Стаття 4.13. Право на безоплатний проїзд

Депутат районної ради користується на території ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). Порядок та умови безплатного проїзду депутатів районної ради визначаються районною радою відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 4.14. Відкликання депутата

1.  Порядок відкликання депутата передбачений розділом V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата районної ради можуть бути:

-   порушення депутатом районної ради положень Конституції і законів України;

-   пропуск депутатом районної ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважної причини рішень і доручень ради та її органів;

-  невідповідність практичної діяльності депутата районної ради основним принципам і положенням його передвиборної програми;

-  використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;

-  систематичне порушення депутатом районної ради норм депутатської етики.

3. Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата районної ради також за інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

 

Глава II. Депутатські групи, фракції депутатів районної ради.

Депутатські групи

Стаття 4.15. Депутатські групи

1.   Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

2.  Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3.   Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

4.   Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

5.   Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів районної ради.

6.   Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

7.  Депутатська група  може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

8.   Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

9.   Організація діяльності депутатських груп визначається районною радою.

10.  Діяльність депутатської групи припиняється:

-     у разі , якщо її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;

-     у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

-    після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

11. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

12. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 4.16. Депутатські фракції

1.    Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

2.   Депутатські фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень районної ради.

3.   Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

4.   Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

5.  Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

6.   Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються цим Регламентом.

Стаття 4.17. Права депутатських фракцій і груп

1. Депутатські групи, фракції мають право:

-  на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

-  попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

-  об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

-  здійснювати інші права передбачені законами України.

Стаття 4.18. Проведення засідань депутатських фракцій, груп

1.   Виконавчий апарат районної ради під час проведення засідань депутатських фракцій, груп забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями, групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в районній раді, а також надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв'язком тощо.

2. За зверненням керівника депутатської фракції, групи, виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні документи від депутатської фракції, групи.

Глава III. Голова районної ради

 

Стаття 4.19. Голова районної ради

1.   Голова районної ради обирається радою шляхом таємного голосування  з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2.    Голова районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3.    Голова районної ради працює в раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту позаробочий час) або підприємницькою діяльністю.

4.   У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

5.   Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

6.  Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення  нею повноважень депутата цієї ради.

7. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складання ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом. Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

8. Голова районної ради:

-  скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

-  забезпечує підготовку сесій районної ради, питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням;

-  представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

-  вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради;

-  координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-   організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

-   організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

-   організовує роботу президії районної ради;

-   призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;

-     здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради;

-     є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

-     підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

-     забезпечує роботу з розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

-    забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

-   представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

-    за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

-     звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики  виконавчим апаратом районної ради, а  на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

-     вирішує інші питання, доручені йому радою.

9.   Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

10. Голова районної ради повинен вести засідання державною мовою.

Глава IV. Заступник голови районної ради

 

Стаття 4.20. Заступник голови районної ради

1.  Районна рада обирає заступника голови ради.

2.  Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.  Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

4. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення  повноважень депутата відповідної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складання ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом. Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

5.  У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

6.  Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови районної ради на підставі його розпорядження,  а також у разі  неможливості виконання головою районної ради своїх обов'язків з інших причин.

7.    Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для голови районної ради.

Глава V. Президія  районної ради

 

Стаття 4.21. Президія  районної ради

1.  Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2.  Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

3.  До складу президії районної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

4.  Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою.

 

Глава VI. Виконавчий апарат районної ради

 

Стаття 4.22. Виконавчий апарат районної ради

1.   Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, цим Регламентом.

2.    Виконавчий апарат районної ради:

-    здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

-    сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

-    забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, якщо рішенням районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано райдержадміністрації;

-    готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою;

-  сприяє працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань районної ради та її органів;

-    надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради;

-   у визначені законодавством строки, оприлюднює та надає інформацію про діяльність районної ради та її органів, прийняті районною радою рішення, інші акти індивідуальної дії (крім внутрішніх організаційних).

3.  Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України та  витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4.   Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

 

Глава VII. Постійні комісії районної ради

 

Стаття 4.23. Правові засади діяльності постійних комісій районної ради

Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

 

Стаття 4.24. Порядок формування постійних комісій районної ради. Повноваження постійних комісій районної ради

1.  Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого органу.

2.  Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради,  заступник голови районної ради.

4.  Постійні комісії за дорученням ради, або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5.  Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

6.  Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

7.  Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9. Орієнтовний порядок денний засідання постійної комісії районної ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома голови комісі, а членів відповідної постійної комісії районної ради в день роботи комісії.

10. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше як половина від загального складу комісії.

11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Внесені постійними комісіями зміни та доповнення до проектів рішень районної ради, після їх прийняття, оприлюднюються на сайті районної ради в мережі Інтернет.

Висновки та рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради у п’ятиденний термін з дня їх підписання.

12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

13.  Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи, із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови заступника голови районної ради можуть розглядатися постійними комісіями спільно.

14. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

15. На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.

16. Члени постійної комісії зобов'язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.

17. Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку, як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.

18. Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.

19. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

20. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

21. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою, з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради  у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.

22. Громадяни мають право доступу на засідання постійних комісій шляхом подання заяви голові відповідної комісії.

 

Глава VIII. Тимчасові контрольні комісії районної  ради

 

Стаття 4.25. Тимчасові контрольні комісії районної  ради

1.    Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2.   Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.   Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4.   Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.

5.   Робота тимчасових комісій ради забезпечується, як і робота постійних комісій ради, виконавчим апаратом ради.

Глава IX. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

 

Стаття 4.26. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

Комісія районної  ради з питань поновлення прав реабілітованих (надалі-комісія) утворюються районною  радою.

Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також Положенням «Про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 року №112 «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення «Про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих» а також Положенням про комісію, яке затверджується районною радою.

 

Стаття 4.27. Компетенція комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

Головними завданнями комісії є вирішення питань, пов'язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновленням житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

 

Глава X. Рішення районної  ради

 

Стаття 4.28. Порядок прийняття рішень районної  ради

1.  Районна  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.  Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та іншими законами.

3.   Рішення районної  ради приймається нефіксованим голосуванням, або іншим чином, передбаченим у статті 3.26 цього Регламенту.

Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Регламентом.

4.  Рішення районної ради, нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію, інші рішення районної ради набирають чинності з дня їх прийняття.

 

Глава XI. Здійснення районною радою та її органами

контрольних функцій і повноважень

 

Стаття 4.29. Здійснення районною радою та її органами контрольних функцій і повноважень

1.   Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, районних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.

2.   Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

3.  Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють відповідно до цього Регламенту та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Глава XIІ. Повноваження районної ради як регуляторного органу

Стаття 4.30. Правові засади діяльності районної ради як регуляторного органу

1.    Районна  рада є регуляторним органом, який відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наділений повноваженнями щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на території району.

2.   Районна рада керується законодавством України про державну регуляторну політику, іншими Законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики.

 

Стаття 4.31. Повноваження районної ради як регуляторного органу

1.   Повноваження у здійсненні державної регуляторної політики покладаються на кожну постійну комісію районної ради (далі - відповідальна постійна комісія) у частині, що віднесена законом до компетенції відповідної постійної комісії.

2.  Головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів є постійна комісія районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді.

 

Стаття 4.32. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів

1.   Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом районної ради, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.   План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджується районною радою не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

3.    Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації.

4.    Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого нею плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то відповідні зміни до плану повинні бути внесені не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Стаття 4.33. Аналіз регуляторного впливу

1.    З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до оприлюднення проекту регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу. При цьому обов’язковим є застосування методики підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, яка затверджена Кабінетом Міністрів України.

2. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта (керівником відповідного регуляторного органу, установи чи організації), а в разі якщо розробником проекту є районна  рада – головою районної  ради.

 

Стаття 4.34. Доопрацювання проекту регуляторного акта

1.  У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2.   За мотивованим поданням депутата районної ради, постійної комісії районної ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної ради в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті                      8 зазначеного Закону.

 

Стаття 4.35.Оприлюднення проекту регуляторного акта

1.      Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

2.      Якщо розробником проекту регуляторного акта є районна рада, то повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації району  або в інших друкованих засобах масової інформації, визначених районною радою.

3.      Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту. В окремих випадках може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

 

Стаття 4.36. Порядок оприлюднення проекту регуляторного акта

1.   За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради:

–      оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;

–  можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради.

2.   У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

3.  Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії районної  ради.

 

Стаття 4.37. Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта

1. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється районною радою, якщо вона є розробником проекту регуляторного акта, і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

2.   Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду відповідальною постійною комісією районної ради. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

3.  Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

 

Стаття 4.38. Розгляд проекту регуляторного акта

1.   Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.  Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта в термін до трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

3. Порядок підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів регламентуються статтею 2.16 глави   IV розділу 2, статтею 4.24. глави VII розділу 4 Регламенту районної  ради.

4.   На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.  Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статті 4.34 Регламенту районної ради.

6.  Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до головної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

7.  При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 4.39. Неможливість прийняття регуляторного акта

1.   Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-         відсутній аналіз регуляторного впливу;

-         проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган (районна рада, відповідальна постійна комісія) чи посадова особа місцевого самоврядування (голова районної ради, його заступник, голова відповідальної постійної комісії) має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі, відповідно до закону, скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

2.  Регуляторні акти, прийняті районною радою та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації району або в інших місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

 

Стаття 4.40. Відстеження результативності регуляторного акта

1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

2.   Рішення районної ради як регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті (рішенні районної ради).

3. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт, якщо інше не встановлено законом.

4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

5.  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації району або в інших друкованих засобах масової інформації, визначених районною радою.

6. Районна рада, яка прийняла регуляторний акт, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його в друкованих засобах масової інформації району або в інших друкованих засобах масової інформації, визначених районною  радою.

Стаття 4.41. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів

1.  Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної  ради, а у разі якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано відповідно районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

2.  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії районної ради.

3.  Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійна комісія районної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

 

Стаття 4.42. Перегляд регуляторного акта

1.   Перегляд регуляторного акта здійснюється:

-  на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

-      за ініціативою районної ради, яка прийняла відповідний регуляторний акт;

-  в інших випадках, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами України.

2.   У разі наявності підстав, визначених у частині першій цієї статті, районна рада, яка прийняла відповідний акт, а у випадках, передбачених Конституцією України – інший орган, може приймати рішення про зупинення дії регуляторного акта, визнання його неконституційним, про скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

3.  Якщо відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення щодо регуляторного акта, визначені в частинах першій та другій цієї статті, приймаються іншим органом, цей орган подає відповідні пропозиції районній раді як регуляторному органу, який прийняв відповідний регуляторний акт.

 

Стаття 4.43. Звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики

1.  Районна  рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики її виконавчим апаратом.

2.  Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

 

Стаття 4.44. Дисциплінарна відповідальность посадових осіб місцевого самоврядування, винних у порушенні порядку регуляторної діяльності Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

 

Глава XIII. Розгляд депутатських запитів

Стаття 4.45. Розгляд депутатських запитів

1.   Депутат має право звернутися із запитом до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів та управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2.   Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3.   Голова районної ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

4.   Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді та депутату районної ради. За результатами розгляду запиту районна рада приймає рішення.

5.   Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Глава XIV.  Порядок розгляду електронних петицій, адресованих районній раді

Стаття 4.46. Поняття електронної петиції та порядок її розгляду

Електронна петиція  - це особлива форма колективного звернення громадян до районної ради.

З електронними петиціями громадяни можуть звернутися до районної ради  через її офіційний веб-сайт.

Електронна петиція, адресована районній раді, розглядається у особливому порядку за умови збору на її підтримку не менш як 100 підписів громадян протягом не більше 45 днів з дня оприлюднення петиції.

Порядок створення, подання та розгляду електронних петицій визначається окремим рішенням районної ради.

Якщо електронна петиція не набрала необхідної кількості підписів, її розглядають в порядку, встановленому законом для звичайних звернень громадян.

 

Глава XV. Врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 4.47. Врегулювання конфлікту інтересів

1. У разі винесення на розгляд районної ради питання, яке викликає/може викликати у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

2. Повідомлення відбувається шляхом подання головою ради, заступником голови ради, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики.

3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні та прийнятті рішень районною радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.

4. Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні районної ради.

5. Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики на засіданні районної ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

6. У разі неповідомлення головою ради, заступником голови ради, депутатом ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів, про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший депутат районної ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів вноситься в протокол засідання сесії районної ради.

7. У разі якщо неучасть голови ради, заступника голови ради, депутата ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

8. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики.

9. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається районною радою.