УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова третя сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 січня 2016 року                                                  № 73

 

Про районну Програму «Дитяче

харчування» на 2016-2019 роки

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статей 21, 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 35 Закону України                «Про дошкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», пунктів 11, 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941, Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за                   № 953/7241, листа Рівненської районної державної адміністрації від 12 січня 2016 року № 151/06/01-52/16, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації харчування дітей у навчальних закладах Рівненського району, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.  Затвердити  районну  Програму  «Дитяче  харчування»  на  2016 –                   2019 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11 січня 2016 року № 1 (далі – Програма), що додається.

2. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити           належну організацію харчування дітей у навчальних закладах у порядку, визначеному законодавством.

3. Фінансовому управлінню, відділу освіти районної державної адміністрації  щорічно,   при    формуванні   та   внесенні   змін    до    районного    бюджету на 2016-2019 роки, передбачати кошти на фінансування Програми і забезпечувати їх цільове використання.

4.  Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної ради                  від 23 січня 2015 року № 1686 «Про районну Програму «Шкільне харчування» на 2015-2019 роки», від 21 грудня 2015 року № 7 «Про внесення змін до районної Програми «Шкільне харчування» на 2015-2019 роки».

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                                                                                                                  В.П.Стельмах

СХВАЛЕНО                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                                                                                                                                  рішення Рівненської районної

Рівненської районної                                                                                                                                                      ради

державної адміністрації                                                                                                                                                   від 15 січня 2016 року

11 січня 2016 року № 1                                                                                                                                                  № 73

 

 

 

Районна Програма

«Дитяче харчування» на 2016-2019 роки

 

1. Паспорт Програми

 

Назва Програми

Районна Програма «Дитяче харчування» на                   2016-2019 роки.

Підстава до розробки

Програми

 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», накази Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України              15 червня 2005 року за № 661/10941, Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у  державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241.

Замовник Програми

Відділ освіти райдержадміністрації.

 

Головний розробник

Програми

Відділ освіти райдержадміністрації.

 

 

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення раціональним та якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування дітей навчальних закладів.

Строки реалізації

Програми

2016-2019 роки.

Джерела фінансування

Кошти субвенції з державного бюджету, загального (спеціального) фонду районного бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Обсяги фінансування

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку.

Очікувані кінцеві

результати реалізації Програми

1. Створення єдиної системи харчування.

2. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей-інвалідів, інвалідів І-ІІІ групи, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», учнів 1-4 класів та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування.

3. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону     України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

4. Створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку.

5. Збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням.

6. Поліпшення якості харчування дітей.

7. Формування навичок правильного та здорового харчування.

8. Впровадження нових технологій в організації харчування.

 

2. Загальні положення

 

Районна Програма «Дитяче харчування» на 2016-2019 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941, Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за            № 953/7241.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

Державою гарантується забезпечення харчування учнів та дітей дошкільного віку, категорії яких визначені чинним законодавством України, тому організація харчування дітей у навчальних закладах належить до пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відділ  освіти Рівненської райдержадміністрації та керівники навчальних закладів забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до харчоблоків, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до вимог чинного законодавства України.

Навчальні заклади району мають приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені відповідні умови для організації харчування дітей.

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції, а також дасть змогу впровадити єдине циклічне меню у всіх навчальних закладах району, і, водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

У разі, якщо вартість закупівлі продуктів харчування не підпадає під сферу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель», закупівлі в міру можливості, здійснюватимуться у постачальників, які зареєстровані у Рівненському районі, або/чи у постачальників, які здійснюватимуть постачання продуктів харчування власним транспортом безпосередньо до навчальних закладів району за асортиментом та в кількості, визначеному відділом освіти райдержадміністрації.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування дітей.

 

3.  Мета та основні завдання Програми

 

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування дітей навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є:

1)  створення єдиної системи харчування;

2) удосконалення   управління   системою   організації   харчування, оптимізації витрат на її функціонування;

3)  створення умов для повноцінного харчування дітей;

4)  збільшення кількості дітей, охоплених харчуванням;

5) забезпечення безкоштовним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів                    1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей-інвалідів, інвалідів І-ІІІ групи, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», учнів    1-4 класів та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;

6) забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на  50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

Реалізація Програми дасть змогу:

1) створити єдину систему харчування;

2) забезпечити безкоштовним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів                    1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей-інвалідів, інвалідів І-ІІІ групи, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», учнів  1-4 класів та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;

3) забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на                 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

4) створити  умови,  що  сприяють  зміцненню  здоров`я  дітей,  їх гармонійному розвитку;

5) збільшити кількість дітей, охоплених  харчуванням;

6) поліпшити якість харчування дітей;

7) формувати навички правильного та здорового харчування;

8) впроваджувати нові технології в організації харчування.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:

1) турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;

2) необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як  важливої складової для розвитку дитячого організму;

3) впровадженням єдиного циклічного меню у всіх навчальних закладах району;

4) створенням  єдиної  системи  організації  харчування,  яка  забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування Програми в частині безкоштовного харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів  1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а іншої категорії учнів та дітей дошкільного віку, визначених даною Програмою — за рахунок загального (спеціального) фонду районного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

1) створення  умов,  що  сприяють  зміцненню  здоров`я  дітей,  їх гармонійному розвитку;

2)  якісне та збалансоване харчування дітей;

3) організацію харчування дітей пільгових категорій (відповідно до вимог чинного законодавства);

4) безкоштовне харчування учнів та дітей дошкільного віку, категорії яких визначені даною Програмою;

5) збільшення  кількості дітей, охоплених  харчуванням;

6) формування навичок правильного та здорового харчування;

7) створення централізованої системи харчування;

8) змінення  підходу  до  організації  харчування  через  створення  єдиної гнучкої системи харчування;

9) використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

 

6. Управління Програмою та контроль за її виконанням

 

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти   райдержадміністрації та керівників навчальних закладів. Контроль за виконанням Програми здійснює районна рада.

 

7. Основні заходи Програми

 

п/п

Заходи

Джерела

фінансування

Виконавці

Термін

виконання

1.Організаційно-методичне забезпечення

1.1

Створення єдиної системи організації харчування у  навчальних закладах.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Постійно

1.2

Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Постійно

1.3

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Постійно

1.4

Залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи з дітьми щодо правильного харчування.

Не потребує

Навчальні заклади

2016-2019

роки

1.5

Організація та проведення нарад для працівників харчоблоків.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації

Постійно

2. Організація харчування у навчальних закладах

Рівненського району

2.1

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів  1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

Субвенція з державного бюджету

Відділ освіти, фінансове управління райдерж-

адміністрації

2016-2019 роки

 

 

 

2.2

Забезпечення безкоштовним    харчуванням, як виняток, дітей-інвалідів, інвалідів І-ІІІ групи, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», учнів 1-4 класів та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування.

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законо-

давством

Відділ освіти, фінансове управління райдерж-

адміністрації

Постійно

2.3

Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону     України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законо-

давством

Відділ освіти, фінансове управління райдерж-

адміністрації

Постійно

2.4

Організація харчування дітей у таборах відпочинку при навчальних закладах району.

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законо-

давством

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

В період оздоровчої кампанії

2.5

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Постійно

2.6

Проведення перевірок щодо організації харчування у  навчальних закладах.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації

2 рази в рік

3. Підвищення якості харчування дітей

3.1

Розширення асортименту страв, буфетної продукції.

Не потребує

Згідно із чинним законодавством     (відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади)

Постійно

 

3.2

Розробка перспективного меню.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Постійно

3.3

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Постійно

3.4

Організація роботи щодо підготовки їдалень до початку нового навчального року.

Не потребує

Відділ освіти райдерж-

адміністрації,  навчальні заклади

Щорічно до 25 серпня

 

 

 

 

 

 

8. Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.)

 

п/п

Розділ Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Разом

1

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

850,0

1200,0

1440,0

1728,0

5218,0

2

Забезпечення безкоштовним    харчуванням, як виняток, дітей-інвалідів, інвалідів І-ІІІ групи, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», учнів 1-4 класів та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування.

3695,8

4435,0

5322,0

6386,0

19838,8

3

Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону     України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», як виняток, дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

444,9

533,8

640,6

768,7

2388,0

4

Організація харчування дітей у таборах відпочинку при навчальних закладах   району.

330,0

396,0

475,2

570,2

1771,4

 

Всього:

5320,7

6564,8

7877,8

9452,9

29216,2

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                      М.Г.Сальчук