У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 84

Про програму розвитку інвестиційної

діяльності в Рівненському районі

на 2016 - 2018 роки

З метою стимулювання залучення інвестицій в соціально-економічний  розвиток району, на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньо-економічну діяльність», інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України, враховуючи завдання і пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненському районі на 2016 – 2018 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року № 39 (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

- при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачити цільові асигнування на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

- спільно з територіальними органами міністерств та відомств України в районі, виконавчими комітетами селищних, сільських рад забезпечити організацію та виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в Рівненському районі на 2016 – 2018 роки;

- про хід виконання Програми щорічно інформувати районну раду за підсумками року до 10 лютого.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 15 березня 2013 року № 987 «Про Програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненського району на 2013 – 2015 роки».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                       В.П.Стельмах