У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 85

Про внесення змін до програми розвитку малого і

середнього підприємництва у Рівненському районі

на 2015 - 2017 роки

З метою забезпечення в районі сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем району, відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року № 74, зміни до програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2015 – 2017 роки (далі Програма), затвердженої рішенням районної ради від 02 жовтня 2015 року № 1812, що додаються.

2.  Районній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання  заходів Програми із внесеними змінами.

3.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету на 2016 – 2017 роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                               В.П.Стельмах


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 24 лютого 2016 року №74

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

від 17 березня 2016 року

№ 85

Зміни до програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2015-2017 роки

У «Заходах щодо реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2015-2017 роки» розділ І «Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» доповнити пунктом 4 такого змісту:

№ з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерала фінансування

Вартість                             тис. гривень

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Забезпечення дотримання вимог Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Сприяння належному

організаційному, кадровому, фінансовому та матеріально-

технічному

забезпеченню

відділу з питань державної реєстрації райдержадміністрації щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

-

постійно

постійно

Фінансове управління, відділ фінансово-

господарського забезпечення апарату, відділ з питань державної реєстрації райдержадміністрації

Районний

бюджет

-

150,0

50,0

Заступник голови ради                                                                                                                            М.Г.Сальчук