УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                                  № 92

Про звіт директора комунального підприємства

«Управління майновим комплексом» Рівненської

районної ради про результати фінансово-господарської

діяльності підприємства у 2015 році

Заслухавши  та  обговоривши  звіт директора комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради Зінькова Анатолія Васильовича про результати фінансово-господарської діяльності підприємства у 2015 році, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Звіт директора комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради Зінькова Анатолія Васильовича про результати фінансово-господарської діяльності підприємства у 2015 році взяти до відома (додається).

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                       В.П.Стельмах

 

Звіт директора  КП «Управління майновим комплексом»

Рівненської районної ради

про результати фінансово-господарської діяльності підприємства у 2015 році

Шановний голово, шановні депутати, запрошені!

 

 

КП «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради створено рішенням сесії Рівненської районної ради 23.11.2007р., зареєстровано 03.12.2007р. Засновником підприємства є  Рівненська районна рада.

Для забезпечення діяльності підприємства початково створено статутний фонд у розмірі 3 150 000,00  грн., в тому числі:

- майно засновника – 3 100 000,00 грн.

- грошові кошти в сумі 50 000,00 грн.

На балансі  підприємства згідно актів передачі, як внесок в статутний фонд обліковуються:

-         Приміщення з гаражами по вул. П.Могили,22 б;

-         Приміщення адмінбудинку по вул. Соборна, 195;

-         Адмінприміщення по вул. Відінська,10 (1/2 4-го поверху);

-         Міні-котельня по вул. Соборна, 195.

У 2015 році отримано коштів згідно рішення сесії Рівненської районної ради №1777 від 10.07.2015р. та розпорядження голови районної державної адміністрації №324 від 30.07.2015р. в сумі 138237,00 грн., які використано на реконструкцію котельні по вул. Соборна,195 та проект реконструкції з надбудовою адмінприміщення по вул. П.Могили, 22Б (додаток 1)

Станом на 01.01.2015р. статутний фонд  склав 4 195 785,00 грн.

У 2015 році рішенням сесії Рівненської районної ради від 10.07.2015. №1777 статутний фонд підприємства було збільшено на  100 000,00 грн.

Протягом 2015 року згідно статуту,  підприємство здійснювало такі види діяльності:

  • утримання та експлуатація адмінприміщень, що були передані на баланс;
  • здавання в оренду приміщень;
  • збір коштів з орендарів за комунальні послуги (електро-, водо-, теплопостачання, вивіз сміття).

Для забезпечення роботи підприємства затверджено штатний розпис в кількості 19 штатних  одиниць. На 01.01.2016р. середньооблікова кількість штатних працівників складає 17 од., з них: 2 сторожа, 5 прибиральниць,  електромонтер, 4 робітника з комплексного обслуговування будівель, 6 штатні од. адмінперсоналу. Фонд оплати праці згідно штатного розпису та з врахуванням індексу інфляції становить 755267,96 грн. Середня заробітна плата по підприємству склала 3702, 29 грн. (додаток 2)

Основним джерелом доходів підприємства є надання експлуатаційних послуг, а саме: прибирання приміщення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, поточний ремонт сантехнічного та електрообладнання, охорона приміщення. На такі послуги підприємством розроблені тарифи, які погоджуються головою Рівненської державної адміністрації. Зміна тарифів відбувається  при зміні їх складових (наприклад, мінімальної заробітної плати).

Підприємство також отримує доходи від здавання в оренду адміністративних приміщень приватним структурам.

Станом на 01.01.2015р. здано в оренду 5152,33 кв. м площ, в тому числі бюджетним організаціям 4569,41 кв.м, госпрозрахунковим підприємствам  – 582,92 кв.м; вільні (не здані в оренду) площі становлять 596,15 кв.м. (додаток 3)

Комунальне підприємство складає та подає статистичну, фінансову, податкову звітність та копію фінансової звітності засновнику. Являється платником податку на прибуток, а з 09.07.2009р. зареєстроване платником ПДВ.

Доходи підприємства за 2015 рік  становлять 2766,3 тис. грн. (в тому числі  ПДВ 461,1тис.грн.). Валові витрати складають 2256,1 тис. грн. (без ПДВ)-додаток 4.

За 2015 рік валові витрати  склали  2256,1 тис.грн.(додаток 4),  в тому числі: на заробітну плату  - 755,3 тис.грн.,  нарахування  на з/пл. – 278,3тис.грн., прибирання та поточне обслуговування приміщень – 9,5 тис.грн., поточний ремонт адмінприміщень – 122,1 тис.грн., адмінгосподарські та загальновиробничі витрати – 65,7тис.грн.,  податки і збори – 10,8 тис.грн., комунальні послуги – 947,5 тис.грн., амортизація основних засобів – 68,9тис.грн. Чистий прибуток за 2015 рік склав 49,2 тис.грн.

Найбільш питому вагу в структурі доходів   становлять доходи від надання експлуатаційних послуг,  доходи від оренди приміщень складають 10%.  Найбільшу частку витрат становлять витрати на комунальні послуги – 42% та на оплату праці  – 33%.

Кошти від надання експлуатаційних послуг використовуються на заробітну плату та нарахування, придбання матеріалів для обслуговування приміщень, на адміністративні витрати. Надходження від оренди використовуються на проведення поточних ремонтів, а також на покриття збитків від незданих в оренду площ.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016р. становить 321947,41 грн. (додаток5). Дебіторська заборгованість за надані послуги складає 1 048420,23  грн. (додаток 6).

Протягом 2015 року були проведені роботи по поточному ремонту адміністративних приміщень на загальну суму 122,1 тис.грн., зокрема:

-         поточний ремонт актового залу та холу  адмінприміщення по вул. Соборна,195;

-         поточний ремонт кабінетів адмінприміщень та сходових кліток по вул.П.Могили, 22б;

-         поточний ремонт санвузлів;

-         заміна замків в дверях кабінетів;

-         заміна лічильників у ввідних щитах електропостачання;

-         заміна проводів електропостачання кабінетів;

-         заміна несправних деталей в газових котлах.

Крім того, підприємство надало спонсорську допомогу воїнам АТО в сумі 25 000 грн.

На 2016 рік планується провести реконструкцію адмінприміщення по вул. П.Могили,22б з добудовою 4 –го поверху.

З повагою,

Директор КП «Управління майновим комплексом»

Рівненської районної ради                                                                       А.В.Зіньков