УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                                  № 103

Про збільшення розміру статутного капіталу

комунального підприємства

«Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал»

Рівненської районної ради

Враховуючи клопотання комунального підприємства «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал» Рівненської районної ради від 23 лютого 2016 року № 04, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал» Рівненської районної ради на суму 100000 (сто тисяч) гривень.

2.  Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал» Рівненської районної ради у розмірі  1030200 (один мільйон тридцять тисяч двісті) гривень 92 коп.

3.   Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал» Рівненської районної ради:

пункт 3.1. Розділу 3 «Статутний капітал підприємства» викласти у новій редакції: «Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів підприємства і становить 1030200 (один мільйон тридцять тисяч двісті) гривень 92 коп., у тому числі:

- основні засоби в сумі 830200 (вісімсот тридцять тисяч двісті) гривень  92 коп.;

- грошові кошти Власника в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень».

4.  Директору комунального підприємства «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал» Рівненської районної ради подати дані зміни на державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

5.   Рівненській районній державній адміністрації провести нараду за участю сільських та селищних голів району та вишукати можливість фінансування комунального підприємства «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал» Рівненської районної ради» з метою створення належних умов для відпочинку дітей.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради питань бюджету, фінансів та податків, з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                            В.П.Стельмах