У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 105

Про районну програму військово-патріотичного

виховання та підготовки молоді до служби в Збройних

Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», з метою підготовки громадян допризовного та призовного віку до військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 листопада 2015 року № 530, районну програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки, що додається.

2. Рівненській районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів районної програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики, з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах

 

 

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                              рішення Рівненської районної

Рівненської районної                                                 ради

державної адміністрації                                            від 17 березня 2016 року

16 листопада 2015 року № 530                                 № 105

 

 

Районна програма

військово-патріотичного виховання та підготовки молоді

до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки

Районна програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня  2002 року № 352.

І. Мета Програми

Всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій;

визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського та конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

удосконалення якості вивчення призовних ресурсів, які підлягають призову на військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування;

підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові навчальні заклади та навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

зміцнення матеріально-технічної бази збірного пункту Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату.

II. Завдання Програми

Програма спрямована на:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні і громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно, адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України, проведення поглибленої роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді у навчальних закладах району;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

підвищення престижу військової служби, військову професійну орієнтацію молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;

планування на районному рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби за контрактом із залученням до цієї роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування;

виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами у засобах масової інформації тощо. Використання її у постійній службовій діяльності військового комісаріату, районного центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які дислокуються на території Рівненського району.

III. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості юнаків необхідність захисту держави, удосконалити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників.

IV. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків, що передбачаються у районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законом. Потребу у видатках на забезпечення виконання заходів Програми наведено у додатку 1.

V. Заходи з реалізації Програми

Військо-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях

 

1.    Проводити поглиблену роботу з військово-патріотичного виховання, інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності держави, передбачену Конституцією України, виховання національної свідомості на українознавчих, духовних, героїко-патріотичних традиціях українського народу серед учнівської молоді у навчальних закладах району.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

2.  Організовувати проведення районних спартакіад та змагань з військово-прикладних видів спорту, оглядів-конкурсів строю та пісні за участю молоді.

Відділи освіти, у справах молоді, з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації.

Протягом 2016 - 2020 років.

3. Здійснювати контроль за військовим обліком призовників, оповіщенням, збором документів, необхідних для оформлення особових справ призовників та доставки юнаків на призовну дільницю.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

4.     Забезпечувати організацію роботи з військово-професійної орієнтації молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

5.   Проводити відбір і підготовку молоді до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації.

Протягом 2016-2020 років.

6.  Проводити роз'яснювальну роботу серед молоді у навчальних закладах, організаціях, установах району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області, Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти, відділ у справах молоді, відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016-2020 років.

7.  Залучати ветеранські, волонтерські організації до виховної та патріотичної роботи серед молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

8.  Здійснювати контроль за рівнем проведення допризовної підготовки
юнаків у навчальних закладах району.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

Медичне забезпечення

9. Організовувати диспансеризацію юнаків п'ятнадцяти-, шістнадцятирічного віку.

Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації.

Протягом 2016 - 2020 років.

10.  Контролювати якість лікування осіб призовного віку, які за станом здоров'я визнані такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду.

Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації.

Протягом 2016 - 2020 років.

11. Забезпечувати призовну дільницю Рівненського об’єднаного   міського військового комісаріату інструментарієм, медичним та господарським майном, необхідним для медичного огляду громадян.

Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації.

Протягом 2016 - 2020 років.

Призов громадян на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань

12.     На підставі Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», указів Президента України «Про строки проведення чергових призовів» організовувати проведення призовів на строкову військову службу на території району та відправлення призовників з районного збірного пункту в Збройні Сили України та інші військові формування.

Районна призовна комісія, Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

13.   Здійснювати контроль за вивченням особистостей призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану, проведенням соціально-психологічного відбору, перевіркою морально-ділових якостей юнаків згідно з даними медичних закладів, інформацією, що надається правоохоронними органами, характеристиками з місця роботи або навчання.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти, відділ у справах молоді, відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

14.    Забезпечувати роботу призовної комісії на території району.

Районна призовна комісія, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Квітень - травень, вересень - листопад

2016-2020 років.

15.     Проводити урочисті проводи призовників, які підлягають відправці у війська з військового комісаріату, районного збірного пункту.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

16.     Висвітлювати у засобах масової інформації заходи щодо підготовки та проведення призову громадян України на військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор інформаційної діяльності та комунікацій апарату райдержадміністрації, редакція міськрайонного тижневика «Слово і час», та міськрайонного радіомовлення «Радіо Шанс».

Протягом 2016 - 2020 років.

17.  Проводити згідно з чинним законодавством розшук осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області, Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат.

Протягом 2016 - 2020 років.

Рекламування та пропагування військової служби за контрактом

18.      Пропагувати через засоби масової інформації військову службу за контрактом з висвітленням заявок військових частин щодо потреби у військовослужбовцях за контрактом.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, районна призовна комісія, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Протягом 2016 - 2020 років.

19.   Організовувати зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з пропаганди військової служби за контрактом.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти, відділ у справах молоді, відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

Постійно.

20.  Забезпечувати виготовлення рекламно-агітаційної продукції, демонстраційних стендів щодо військової служби за контрактом та їх подальше розміщення на територіях навчальних закладів, установ, підприємств та організацій.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

Постійно.

21.   Організовувати проведення днів відкритих дверей у навчальних закладах району з демонстрацією зброї та бойової техніки.

Відділ освіти райдержадміністрації, оперативне командування "Захід" (за згодою), військові частини, що дислокуються на території району (за згодою).

Щороку.

Культурно-виховні заходи

22.    Організовувати та проводити заходи з нагоди Дня захисника України, Дня призовника в навчальних закладах району, зустрічі молоді з ветеранами Другої світової війни, учасниками українського визвольного руху, представниками військових частин, учасниками антитерористичної операції.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, відділ освіти, відділ у справах молоді, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ культури і туризму райдержадміністрації, оперативне командування "Захід" (за згодою), ветеранські організації (за згодою).

Протягом 2016 - 2020 років.

 

Заступник голови ради                                                                 М.Г.Сальчук
Додаток

до Програми

 

Фінансове забезпечення

заходів з реалізації районної програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016 - 2020 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

 

Обсяги фінансування (тис.грн.)

2016 рік,

тис.грн.

2017 рік,

тис.грн.

2018 рік,

тис.грн.

2019 рік,

тис.грн.

2020 рік,

тис.грн.

1

Виготовлення бланкової продукції

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Виготовлення матеріалів агітації щодо військової служби в Збройних Силах України

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Рекламування військової служби в Збройних Силах України у засобах масової інформації

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Придбання медичного обладнання для проведення призову згідно               з наказом Міністерства охорони здоров’я № 402 від 14.08.2008 року

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5

Придбання миючих та санітарно-гігієнічних засобів для утримання в належному стані районної призовної дільниці

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

Придбання подарунків для вручення призовникам

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Проведення поточного ремонту приміщень районної призовної дільниці

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

8

Переобладнання кімнати засідань призовної комісії на призовній дільниці

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Всього

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук