У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                              № 106

Про виконання рішення районної ради

від 05 травня 2011 року № 121 «Про районну

програму з мобілізаційної підготовки

та мобілізації на 2011-2015 роки»

На підставі Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Інформацію про виконання рішення районної ради від 05 травня 2011 року № 121 «Про районну програму з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки» взяти до відома (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 05 травня 2011 року № 121 «Про районну програму з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                           В.П.Стельмах

Інформація

про виконання рішення районної ради

від 05 травня 2011 року №121 «Про районну програму з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки»

На виконання рішення районної ради від 05 травня 2011 року №121 «Про районну програму з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки» структурними підрозділами райдержадміністрації, Рівненським об’єднаним міським військовим комісаріатом, виконавчими комітетами сільських, селищних рад протягом звітного періоду проведена відповідна організаційна і практична робота.

Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 31 грудня 2014 року № 580 "Про організацію військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у виконкомах сільських, селищних рад, на підприємствах, установах і організаціях району", яким зобов’язано виконавчі комітети сільських та селищних рад вжити відповідних заходів щодо усунення недоліків в процесі призову під час мобілізації, а також організувати роботу відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 15 грудня 2010 року № 660 "Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах".

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 січня 2015 року № 2 "Про підготовку до четвертої черги часткової мобілізації на території Рівненського району" затверджено, зокрема, "Графік виконання завдань з оповіщення військовозобов’язаних при підготовці до четвертої черги часткової мобілізації", та прийняті розпорядження голови райдержадміністрації від 08 квітня 2015 року №156 «Про проведення заходів п’ятої черги часткової мобілізації військовозобов’язаних, транспортних засобів національної економіки на території Рівненського району», від 15 червня 2015 року №236 «Про проведення заходів шостої черги часткової мобілізації військовозобов’язаних, транспортних засобів національної економіки на території Рівненського району».

Протягом звітного періоду проводилась відповідна робота щодо утримання, вдосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пунктів збору сільських, селищних рад, пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки, пункту управління району територіальної оборони. У 2015 році проведено перевірки готовності до використання цих пунктів. За результатами перевірок заплановано низку заходів та визначено завдання щодо їх облаштування та удосконалення, для реалізації та виконання яких районною програмою з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки передбачено виділення коштів в сумі 120 тис.грн.

Проведені заняття, тренування та навчання з апаратом посилення, адміністрацією пунктів збору сільських та селищних рад, пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки.

У травні та жовтні 2015 року на базі Рівненського обласного військового комісаріату були проведені навчання з військовими обліковцями сільських та селищних рад щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських та селищних рад.

Структурні підрозділи райдержадміністрації здійснювали моніторинг підприємств, що розташовані на території району з метою оперативного виконання доведених мобілізаційних завдань, вироблення пропозицій з їх коригування та планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.

З метою забезпечення виконання мобілізаційних завдань для забезпечення життєдіяльності населення, потреб Збройних Сил України та національної економіки на особливий період, були переглянуті всі наявні договори з підприємствами-виконавцями мобілізаційних завдань. Проаналізовано фактичний стан цих підприємств та їх дієздатність на даний час. В результаті чого 18 листопада 2015 року в малій залі райдержадміністрації було проведено нараду, на яку були запрошені керівники підприємств, установ і організацій – виконавців мобілізаційних завдань, на якій було доведено порядок укладання та виконання умов мобілізаційних договорів, визначено перелік підприємств, з якими необхідно поновити діючі договори та укласти нові. Окремо було доведено порядок відпрацювання мобілізаційних планів та надані методичні рекомендації та матеріали для їх оформлення.

У 2015 році Рівненським об’єднаним міським військовим комісаріатом здійснювались заходи з оповіщення військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських та селищних рад, для проходження планових медичних оглядів та створення і доукомплектування загонів територіальної оборони, які будуть залучатися до виконання завдань виключно в межах адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду. Для перевірки готовності до забезпечення діяльності таких загонів оборони 17 та 18 листопада 2015 року у приміщенні райдержадміністрації були проведені наради із залученням військових комісарів Рівненського обласного та об’єднаного міського військових комісаріатів, прокурора Рівненського району, начальника Рівненського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та директорів навчальних закладів Рівненського району. Окремо обговорено питання щодо розміщення та медичного забезпечення особового складу існуючих загонів оборони у відповідності до їх чисельності та укладених договорів.

Протягом 2014-2015 років у відповідності до указів Президента України в Рівненському районі було проведено шість черг мобілізації.

Для фінансування заходів, передбачених районною програмою з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки у 2015 році Рівненському об'єднаному військовому комісаріату було виділено та профінансовано кошти в сумі 60 тис.грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів, зокрема, для доставки військовозобов’язаних, які були призвані по мобілізації на збори до обласного збірного пункту та навчальних центрів.

Фінансування Програми за 2011-2015 роки викладено у додатку 1.

Стан виконання районну програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації перебуває на постійному контролі в райдержадміністрації.

В.о. голови райдержадміністрації                                                  С.Подолін